Oferujemy Państwu wykonanie następujących projektów umów o pracę według prawa niemieckiego. Umowy sporządzane są w języku niemieckim, tłumaczenia nie są objęte poniższymi cenami pakietowymi.

 

 
Umowa o pracę
- Basic -
Umowa o pracę
- Business -
Umowa o pracę
- Premium -
Wstępne konsultacje za pomocą środków telekomunikacyjnych (mail, telefon)
(w języku angielskim lub niemieckim)
maks. 15 min.
maks. 30 min.
maks. 45 min.
Opis stanowiska pracy
Terminy wypowiedzenia, opcjonalnie z regulacją okresu próbnego
Uregulowanie czasu pracy (rozwiązania standardowe)
Regulacja pracy dot. godzin nadliczbowych
Regulacja elastycznych godzin pracy
Regulacja dotycząca wynagrodzeń stałe wynagrodzenie miesięczne
Regulacja wynagrodzeń w oparciu o stawki godzinowe
Gratyfikacje, np. premie świąteczne,
świadczenie urlopowe, 13. wynagrodzenie lub podobne (fakultatywnie)
Regulacja premiowa lub bonifikata
Przepisy dotyczące samochodów firmowych
Regulacja zwrotu kosztów służbowych (fakultatywnie)
Regulacja Home Office (fakultatywnie)
Regulacja dot. firmowego telefonu komórkowego i laptopa
służbowego (fakultatywnie)
Regulacja dot. mieszkania
służbowego (fakultatywnie)
Regulacja zwrotu kosztów przeprowadzki (fakultatywnie)
Dodatkowe części wynagrodzenia, takie jak zasiłek na dziecko,
zniżka firmowa itp.
Regulacja szkolenia zawodowego
Regulacja składek na ubezpieczenie społeczne i wypłaty wynagrodzeń
w wypadku choroby
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i niezdolności
do pracy (fakultatywnie)
Firmowe świadczenie emerytalne (fakultatywnie)
Ustalenia urlopowe standardowe
Regulacja urlopowa w odrębnym podziale na roszczenia urlopowe
z tytułu urlopu prawnego i umownego
Możliwość zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w
okresie wypowiedzenia
Zwrot narzędzi pracowniczych (dokumenty, klucze, narzędzia itd.)
Klauzula poufności - standard
Indywidualna klauzula poufności
Regulacja dotycząca dodatkowego zatrudnienia u innych pracodawców
Zakaz konkurencji
Pozaumowny zakaz konkurencji (fakultatywnie)
Przepisy dotyczące wynalazków pracowniczych
350,00 € netto
416,50 € brutto
650,00 € netto
773,50 € brutto
900,00 € netto
1.071,00 € brutto

 

Dla niektórych gałęzi przemysłu, takich jak sektor transportowy i budowlany, oferujemy specjalne branżowe rozwiązania uzupełniające standardowe umowy o pracę, które mogą zostać zamówione jako uzupełnienie powyższych pakietów. Dlatego zalecamy zapoznanie się z naszymi dodatkowymi pakietami.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe wyjaśnienia dotyczące niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego lub przykładową kalkulację obciążeń pracodawcy (tzw. kosztów pracodawcy brutto), a z drugiej strony wyliczenia  kwoty rzeczywiście wypłaconej pracownikowi (wynagrodzenie netto), zalecamy zarezerwowanie dodatkowego pakietu.