Umowa o pracę

Arbeitsvertrag

Chcą Państwo zatrudnić nowego pracownika i potrzebują dopasowanej umowy o pracę? Chcą Państwo ustandaryzować umowy o pracę w swojej firmie i stosować jednolite wzorce zatrudniania? Oferujemy Państwu umowy o pracę dostosowane do Państwa potrzeb na różne stanowiska, od zwykłego pracownika po kadrę kierowniczą.

Umowa o pracę

Arbeitsvertrag

Oferujemy Państwu wykonanie następujących projektów umów o pracę według prawa niemieckiego. Umowy sporządzane są w języku niemieckim, tłumaczenia nie są objęte poniższymi cenami pakietowymi.

 

 
Umowa o pracę
- Basic -
Umowa o pracę
- Business -
Umowa o pracę
- Premium -
Wstępne konsultacje za pomocą środków telekomunikacyjnych (mail, telefon)
(w języku angielskim lub niemieckim)
maks. 15 min.
maks. 30 min.
maks. 45 min.
Opis stanowiska pracy
Terminy wypowiedzenia, opcjonalnie z regulacją okresu próbnego
Uregulowanie czasu pracy (rozwiązania standardowe)
Regulacja pracy dot. godzin nadliczbowych
Regulacja elastycznych godzin pracy
Regulacja dotycząca wynagrodzeń stałe wynagrodzenie miesięczne
Regulacja wynagrodzeń w oparciu o stawki godzinowe
Gratyfikacje, np. premie świąteczne,
świadczenie urlopowe, 13. wynagrodzenie lub podobne (fakultatywnie)
Regulacja premiowa lub bonifikata
Przepisy dotyczące samochodów firmowych
Regulacja zwrotu kosztów służbowych (fakultatywnie)
Regulacja Home Office (fakultatywnie)
Regulacja dot. firmowego telefonu komórkowego i laptopa
służbowego (fakultatywnie)
Regulacja dot. mieszkania
służbowego (fakultatywnie)
Regulacja zwrotu kosztów przeprowadzki (fakultatywnie)
Dodatkowe części wynagrodzenia, takie jak zasiłek na dziecko,
zniżka firmowa itp.
Regulacja szkolenia zawodowego
Regulacja składek na ubezpieczenie społeczne i wypłaty wynagrodzeń
w wypadku choroby
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i niezdolności
do pracy (fakultatywnie)
Firmowe świadczenie emerytalne (fakultatywnie)
Ustalenia urlopowe standardowe
Regulacja urlopowa w odrębnym podziale na roszczenia urlopowe
z tytułu urlopu prawnego i umownego
Możliwość zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w
okresie wypowiedzenia
Zwrot narzędzi pracowniczych (dokumenty, klucze, narzędzia itd.)
Klauzula poufności - standard
Indywidualna klauzula poufności
Regulacja dotycząca dodatkowego zatrudnienia u innych pracodawców
Zakaz konkurencji
Pozaumowny zakaz konkurencji (fakultatywnie)
Przepisy dotyczące wynalazków pracowniczych
350,00 € netto
416,50 € brutto
650,00 € netto
773,50 € brutto
900,00 € netto
1.071,00 € brutto

 

Dla niektórych gałęzi przemysłu, takich jak sektor transportowy i budowlany, oferujemy specjalne branżowe rozwiązania uzupełniające standardowe umowy o pracę, które mogą zostać zamówione jako uzupełnienie powyższych pakietów. Dlatego zalecamy zapoznanie się z naszymi dodatkowymi pakietami.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe wyjaśnienia dotyczące niemieckiego systemu zabezpieczenia społecznego lub przykładową kalkulację obciążeń pracodawcy (tzw. kosztów pracodawcy brutto), a z drugiej strony wyliczenia  kwoty rzeczywiście wypłaconej pracownikowi (wynagrodzenie netto), zalecamy zarezerwowanie dodatkowego pakietu.

Pakiet dodatkowy: Przemysł transportowy

Zusatzpaket:Transportbranche

Sektor transportowy ma swoje własne cechy, szczególnie w zakresie sporządzania umów o pracę, niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę dla kierowców, czy też umowa o pracę kierownika transportu.

Tutaj możecie Państwo dodać do pakietu umowy o pracę swój pakiet uzupełniający, specyficzny dla danej branży. Prosimy zwrócić uwagę na zastrzeżenia dotyczące tego tematu po przejrzeniu dodatkowych pakietów.

 

Pakiet dodatkowy
- Kierowca -
Pakiet dodatkowy
- Kierownik transportu -
Pakiet dodatkowy
- Kierownik transportu -
Regulacja przerw, maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku
Cechy uzupełniające do standardowego pakietu umowy o pracę – Biznes -
Cechy uzupełniające do standardowego pakietu umowy o pracę – Premium -
Obsługa urządzenia kontrolującego WEPrzepisy w zakresie skutecznego i stałego zarządzania działalnością transportowąPrzepisy w zakresie skutecznego i stałego zarządzania działalnością transportową
Regulacje dotyczące dopłat nocnych i weekendowychPrzepisy w zakresie obowiązku zapewnienia zgodności z przepisami wspólnotowymiPrzepisy w zakresie obowiązku zapewnienia zgodności z przepisami wspólnotowymi
PremiaZapewnienie dotyczące osobistej zdolności wykonywania obowiązkówZapewnienie dotyczące osobistej zdolności wykonywania obowiązków
Przykładowy katalog konkretnych powodów wypowiedzeniaZapewnienia dotyczące nadzoru floty transportowejZapewnienia dotyczące nadzoru floty transportowej
Przepisy dotyczące obowiązku posiadania i utrzymania praw jazdy, grzywien, zakazów prowadzenia pojazdów i utraty praw jazdyPrzepisy dotyczące przydatności zawodowejPrzepisy dotyczące przydatności zawodowej
Przepisy dotyczące obsługi i konserwacji pojazduPrzepisy w sprawach odpowiednego wynagrodzenia, zapisy fakultatywne dotyczące premiiPrzepisy w sprawach odpowiednego wynagrodzenia, zapisy fakultatywne dotyczące premii
Przepisy dotyczące postępowania w razie wypadku lub awariiZapisy dotyczące obowiązku obecności kierownika w miejscu prowadzenia działalności transportowej (obligatoryjne według przepisów prawno publicznych)Zapisy dotyczące obowiązku obecności kierownika w miejscu prowadzenia działalności transportowej (obligatoryjne według przepisów prawno publicznych)
Przepisy dotyczące odzieży roboczej
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy
przyjęcie oferty:
150,00€ netto
178,50 € brutto
przyjęcie oferty:
300,00 € netto
357,00 € brutto
przyjęcie oferty:
150,00 € netto
178,50 € brutto

 

Prosimy pamiętać, że ten dodatkowy Pakiet – Kierowca – może być zarezerwowany tylko wraz z pakietem umowy o pracę – Biznes -.
Dodatkowy pakiet – Kierownik transportu – może zostać zarezerwowany jako dodatek do pakietu Umowa o pracę – Biznes lub Umowa o pracę – Premium -.

 

Pakiet dodatkowy: Przemysł budowlany

Zusatzpaket: Baubranche

Przy zatrudnianiu pracowników budowlanych ważne jest przestrzeganie zapisów tak zwanych Układów Zbiorowych, co często nie ma miejsca w przypadku wzorów formularzy dostępnych w Internecie.

Dlatego oferujemy Państwu pakiet uzupełniający dostosowany do specyfiki branżowej, tak aby umowa rzeczywiście „pasowała“ do Państwa umowy o pracę. Należy pamiętać, że pakiet ten może być jedynie dodany do pakietu umowy o pracę – Biznes.

 

Dodatkowy pakiet dla budownictwa zawiera następujące regulacje:

  • uwzględnienie specyfiki odpowiednich powszechnie obowiązujących Układów Zbiorowych pracy;
  • Opis stanowiska pracy z przydziałem do odpowiedniej grupy taryfowej;
  • Uregulowania dotyczące czasu pracy, w tym Uregulowania dotyczące Kont godzin pracy i Kont wynagrodzeń (specyfika budowlana);
  • Uregulowanie dotyczące zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia (specyfika budowlana);
  • Zapisy w sprawie zwrotu kosztów dojazdu i diet z tytułu posiłków;
  • Przepisy dotyczące odzieży roboczej;
  • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

 

Opłata dodatkowa: 150,00 € netto 178,50 € brutto