Zusatzpaket Marke

Czy ochrona Państwa marki powinna obejmować różne produkty w różnych segmentach? Czy pod nazwą swojej firmy oferują Państwo towary i/lub usługi z różnych sektorów? Czy używają Państwo logo jako znaku na różnych towarach i/lub usługach?

W takim przypadku należy rozważyć możliwość zgłoszenia swojego Znaku Towarowego w różnych klasach Nicejskich. Jeśli Państwo zarejestrują się w kilku klasach, mogą państwo zaoszczędzić na kosztach obsługi prawnej i urzędowych oraz skorzystać z degresywnego efektu cenowego podczas rejestracji.

Rejestracja Znaku Towarowego
- Basic -
Rejestracja Znaku Towarowego
- Business -
Rejestracja Znaku Towarowego
- Premium -
Dopłaty od 2. klasy NIZZA, za klasę
50,00 € netto
59,50 € brutto
100,00 € netto
119,00 € brutto
200,00 € netto
238,00 € brutto

Cena nie obejmuje: