Założenie GmbH

GmbH-Gründung

Postanowili Państwo  założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), ale nie wiedzą Państwo dokładnie, jakich umów potrzebują Państwo do tego celu lub jakie są możliwości założenia firmy?

Założenie GmbH

Paket: GmbH-Gründung

W poniższej tabeli zestawiliśmy trzy możliwości założenia GmbH, w zależności od potrzebnego Państwu doradztwa i wsparcia, rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby wspólników, którzy chcą uczestniczyć w spółce.

Proszę zwrócić uwagę, że poniższe ceny dotyczą wyłącznie zakładań gotówkowych, tj. kapitał zakładowy jest w pełności wpłacany w gotówce.

 

Usługa świadczona jest przez BLPA│bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Usługa świadczona jest przez bunk-alliance administrative services GmbH
 
Założenie niemieckiej sp. z o. o.
- Basic -
Założenie niemieckiej sp. z o. o.
- Business -
Założenie niemieckiej sp. z o. o.
- Premium -
Wstępne konsultacje w sprawie procedury (za pomocą środków telekomunikacji)
maks. 15 min. w języku angielskim lub niemieckim
maks. 30 min. w języku angielskim lub niemieckim
maks. 45 min. w języku polskiem, angielskim lub niemieckim
Doradztwo w sprawie spółki (nazwa spółki),
identyfikacja ryzyk związanych z marką i prawami autorskimi (w języku angielskim lub niemieckim)
Badanie wstępne nazwy przedsiębiorstwa w IHK (Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa)
Wyjaśnienie wymagań minimalnych/obowiązkowych informacji przedsiębiorstwa -
papier firmowy, obecność w Internecie itp. (w języku angielskim lub niemieckim)
Protokół standardowy dotyczący założenia spółki jednoosobowej
LUB
spółki wieloosobowej
z maksymalnie 3 wspólnikami
Przygotowanie statutu spółki dla maksymalnie 2 wspólników
z siedzibą/miejscem zamieszkania w UE
Przygotowanie statutu spółki dla maksymalnie 5 wspólników
z siedzibą/miejscem zamieszkania w UE
Przygotowanie uchwał wspólników dot. założenia spółki
oraz do powołania członków zarządu
Koordynacja terminu notarialnego
Pomoc w wypełnianiu formularza rejestracji działalności gospodarczej
Sporządzenie bilansu otwarcia
Rejestracja w urzędzie skarbowym
Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego VAT
Dostęp do naszego zbioru Wzorów Uchwał przez 1 rok
Nie obejmuje:
  • Kontrola kolizji znaków towarowych przedsiębiorstwa;
  • Obecność doradcy podczas aktu notarialnego;
  • Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych;
  • Kosztów aktu notarialnego.
300,00 € netto
357,00 € brutto
700,00€ netto
833,00 € brutto
1.000,00 € netto
1.190,00 € brutto

Przyzakupie jednego z naszych pakietów-założenie-GmbH  polecamy również zapoznanie się z naszymi dodatkowymi pakietami dotyczącymi przygotowania umowy o pracę na stanowisku członka zarządu.

Dodatkowy pakiet: Członek zarządu

Zusatzpaket GmbH-Gründung

Postanowili Państwo  założyć GmbH? Są Państwo jedynym udziałowcem i będą jedynym członkiem zarządu? Mimo tego nie należy rezygnować z zawarcia formalnej umowy o pracę z członkiem zarządu. Jest to dowód na to, że Państwa wynagrodzenie nie jest tzw. ukrytą wypłatą zysku.

Są Państwo jednym ze wspólników GmbH i będzą zarządzać spółką? Uzyskali Państwo wsparcie finansowe od inwestorów w celu sfinansowania swojej działalności, i są wobec nich odpowiedzialni? Aby uniknąć późniejszych sporów z partnerami, należy zawrzeć indywidualną umowę o pracę z dyrektorem zarządzającym, która będzie dokładnie regulować  Państwa zobowiązania wobec GmbH, a tym samym zobowiązania  również wobec pozostałych partnerów. Jeśli Państwo nie posiadają większości udziałów, może to również pomóc w wyjaśnieniu Państwa statusu w spółce zgodnie z prawem ubezpieczeń społecznych.

Chcą Państwo powierzyć zarządzanie firmą osobie trzeciej, ale jednocześnie chcą Państwo zapewnić sobie pewne funkcje kontrolne? Niemieckie prawo pozwala na  ściślejszą kontrolęnad zarządcą niż  prawo polskie. Chcą Państwo zatrudnić obcokrajowcajako członka zarządu?

 
Uzupełniający I
Uzupełniający II
Zatrudnienie na stanowisku członka zarządu (zgodnie z prawem niemieckim i w języku niemieckim)
Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
lub przedsiębiorstw
jednoosobowych
członek zarządu
członek zarządu
jest jedynym udziałowcem
członek zarządu jest jednym z kilku udziałowców
LUB
osobą zewnętrzną
Wynagrodzenie: stałe wynagrodzenie, premia fakultatywna
przepisy dotyczące samochodów firmowych
przepisy dotyczące urlopu
przepisy dotyczące rozwiązania umowy
przepisy dotyczące kompensacji w wypadku wypowiedzenia
(w wypadku potrzeby)
indywidualne warunki zakazu konkurencji
dodatkowe świadczenia np.
(płatność wynagrodzenia w wypadku choroby, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od utraty zdolności zarobkowej itp.)
katalog transakcji wymagających zgody zgromadzenia wspólników
(w wypadku potrzeby)
klauzula poufności i zachowania tajemnicy handlowej
300,00 € netto
357,00 € brutto
900,00 € netto
1.071,00 € brutto
Pakiet uzupełniający: dla obywateli państw trzecich (non-UE)

Zusatzpaket: Drittstaaten

Państwa firma jest zarejestrowana w kraju spoza UE i chcą Państwo założyć podmiot zależny w Niemczech?

Chcą Państwo założyć GmbH w Niemczech i zostaćwspólnikiem, ale są Państwo obywatelami kraju trzeciego, to znaczy nie posiadają Państwo ani obywatelstwa niemieckiego, ani obywatelstwa innego kraju UE?

W takim przypadku powinni Państwo wybrać nasz pakiet: GmbH-Gründungs-Premium – i jako dodatkowy pakiet: Pakiet dla państw trzecich, a my chętnie przejmiemy opiekę nad powstaniem  GmbH i będziemy Państwu towarzyszyć w procesie zakładania spółki.

Wysokość opłaty dodatkowej do pakietu:
Założenie GmbH - Premium -
900,00 € netto
1.071,00 € brutto

UWAGA: ten dodatkowy pakiet może zostać zamówiony wyłącznie w połączeniu z Pakietem Założenie GmbH – Premium, łączenie z Pakietami Założenie GmbH – Basic- lub Założenie GmbH -Business- nie jest dopuszczalne.