Zakup i sprzedaż przedsiębiorstwa w czasie kryzysu

„Z nami nie zboczysz z kursu, również w sytuacjach kryzysowych!”

Kupno_sprzedaż_czasie_kryzysu_Kauf_Verkauf_Krise_text

Praktykowanym zwyczajem podczas postępowania naprawczego przedsiębiorstwa jest sprzedaż całości lub części składowych. Przy tym tego typu transakcja, uwarunkowana prawnymi i rzeczywistymi warunkami ramowymi kryzysu nie może być porównywana z transakcjami M&A w warunkach normalnych. Profile ryzyka ze strony kupującego i sprzedającego znacznie różnią się od sytuacji standardowych.

Nasi doradcy posiadają bogate doświadczenia w tego typu sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę z presji czasowej i prawnej oraz związanymi z nią wymaganiami.

Posiadamy doświadczenie zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego.

Chętnie wytłumaczymy Państwu podczas rozmowy indywidualnej pozostałe szczegóły i tam, gdzie jest to zgodne z normami etycznymi, przekażemy Państwu referencje.