Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja_konwersja_długu_Rekonst_Umsch_pic

Znamy się na restrukturyzacjach zadłużenia!

Restrukturyzacja_konwersja_długu_Restr_Umsch_top_bschrbng

Nasz specjalista w zakresie restrukturyzacji i konwersji długu ma 7-letnie doświadczenie jako wiceprezes ds. restrukturyzacji w dużym banku, dla którego restrukturyzował duże kredyty na całym świecie i posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sytuacjach restrukturyzacyjnych w różnych krajach.

Jako dawny pracownik banku zna wewnątrzbankowe obowiązki sprawozdawcze i wewnątrzbankowe procesy, jak i wewnątrzbankowe kryteria decyzyjne i analityczne. W związku z tym potrafimy znaleźć wspólny język z bankami, potrafimy prognozować procesy decyzyjne banków, rozumiemy je i w rozsądnym stopniu współkierujemy nimi.

Ponieważ sami jesteśmy przedsiębiorcami, w sytuacjach kryzysowych potrafimy uporządkować akspekty ekonomiczne zgodnie z ich ważnością, co odróżnia nas od typowych doradców prawnych.

W przypadku restrukturyzacji międzynarodowych bardzo przydatna jest nasza znajomość języków obcych, gdyż dzięki niej mamy możliwość czytania i analizowania dokumentów w oryginale, a nie musimy opierać się na ich tłumaczeniach.

Zarządzanie wierzytelnościami banków

Area of Expertise

Specialises in advising banks, corporates, shareholders, creditors and debtors on debt restructuring, turnaround and insolvencies, mainly in proceedings with cross-border environment; Collaboration with insolvency administrators in cross-border insolvencies in the scope of Council regulation (EC) 2015/848 on insolvency proceedings.
In his career he has advised on numerous high profile debt restructurings and insolvencies, be it domestic, EU cross-border or international, including ISPAT International, Orinoco Iron, Lloyd Werft Bremerhaven, Cassens Werft SSW, VermögensGarant AG, F&P AG&Co.KG, ae group AG and Trevira GmbH.
Corporate counseling, legal counseling in mergers and acquisitions.

Languages: German, English, Polish

 

View more

 

Office Frankfurt
Tel: +49 69 348 771 660

Office Poznan
Tel: +48 61 880 1067

Email: ABunk@blpa.law

Zarządzanie_wierzytelnościami_banków_Forderungmngmnt_Banken_bschrbng

Nie posiadają Państwo wystarczających zasobów personalnych do zarządzania zagrożonych zaangażowań kredytowych? Nie chcą Państwo jednak ich sprzedawać, lecz znaleźć inne rozwiązanie?

Oferujemy outsourcing zarządzania należności zagrożonych.

Pod tym pojęciem rozumiemy aktywne przenoszenie zarządzania należnościami zagrożonymi. Tym odróżniamy sie od usługodawców, którzy wyłącznie pasywnie zarządzają należnościami. Łączą Państwo korzyści, które otrzymali by Państwo w przypadku sprzedaży wierzytelności, jednak mają Państwo kontrolę nad procedurą i minimalizują możliwe ryzyka reputacyjne, ponieważ wierzytelność pozostaje in-house.

PAŃSTWA korzyści:

 • Odciążenie pracowników wewnętrznych z prac rutynowych;
 • Większa wydajność przez koncentrację na wykonywaniu ważniejszych czynności ew. w zaangażowania kredytowe z większym prawdopodobieństwem odzysku;
 • Pełna kontrola zaangażowania kredytowego;
 • Bez ryzyka reputacyjnego, ponieważ nie dokonuje się sprzedaży wierzytelności;
 • Dodatkowy dochód pozostaje u kredytodawcy
 • Bez ryzyka fałszywej wyceny wartości wierzytelności;
 • Pełna kontrola kosztów poprzez miesięczną opłatę ryczałtową

NASZE zadania:

 • Przejęcie wszystkich codziennych procesów zgodnie z uprzednim porozumieniem;
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikami do momentu przedłożenia stosownej propozycji restrukturyzacji;
 • Reprezentacja w radach wierzycieli i sporządzanie protokołów zgodnie z wewnętrzną potrzebą dokumentacji;
 • Przygotowanie proponowanych decyzji ew. uprzednie formułowanie projektu decyzji (o ile konieczne);
 • Przeprowadzanie i kontrola środków egzekucyjnych w fazie realizacji;
 • Odpowiedź na zapytania audytorów w kwestii wyceny wartości zaangażowania, o ile konieczne;
 • Sporządzanie miesięcznych ew. kwartalnych sprawozdań z postępów

Czy są Państwo zainteresowani naszą ofertą?

Nasz specjalista z chęcią odpowie na Państwa pytania podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej i oczywiście jest do Państwa dyspozycji również w przypadku innych problemów.

Reprezentacja w radach wierzycieli

Vertretung_Gläubigerausschuss

Instytucje finansowe często nie dysponują wystarczającymi zasobami kadrowymi, by skutecznie reprezentować swoich interesów w radzie wierzycieli. Częściowo wątpliwości budzi skład rady z pracownikami instytucji finansowej, ponieważ ze względu na ryzyko reputacyjne i ze względów polityczno-handlowych, często nie jest wskazana bezpośrednia reprezentacja w tych gremiach. Skutkuje to brakiem kontroli i reprezentacji interesów indywidualnego wierzyciela w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Oferujemy klientom usługę doświadczonego doradcy. Zapewnia on nie tylko to, że interesy wierzyciela instytucjonalnego zostaną odpowiednio uwzględnione w postępowaniu, doradca przejmuje również zobowiązania kontrolne i sprawozdawcze względem wewnętrznego gremium. Tym sposobem z jednej strony gwarantuje się, że zachowany jest wystarczający „dystans” do postępowania, co pozwala zminimalizować ryzyka reputacyjne, a z drugiej strony zapewniona jest odpowiednia „bliskość”, by zachować przejrzysty przepływ informacji i chronić interes wierzyciela.

Chętnie pełnimy dla Państwa funkcje członka rady wierzycieli i gwarantujemy, że informowani są Państwo o przebiegu i kierunku postępowania nie tylko „z pierwszej ręki”, lecz Państwa interes jest odpowiednio uwzględniany w toku postępowania.

Postępowanie upadłościowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Postępowanie_upadłościowe_EŚW_Insolvenzv_MOE

W wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej konieczne jest specjalne zezwolenie w celu wykonywania czynności jako syndyk masy upadłościowej. W naszej sieci BLPA | Restrukturyzacja współpracujemy z koleżankami i kolegami, którzy dysponują stosownym zezwoleniem w swoim kraju. W Polsce dysponujemy ponadto własną spółką doradczą, która posiada przedmiotowe zezwolenie. W związku z tym możemy przy współpracy z naszymi klientami opracować nie tylko kompleksowy plan restrukturyzacji, lecz w razie konieczności również go wdrożyć w praktyce.  Podczas doboru partnerów specjalną uwagę przywiązujemy do długoletniego doświadczenia praktycznego i wiedzy.

Chętnie omówimy szczegóły w rozmowie prywatnej.

Postępowanie naprawcze w państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Postępowanie_naprawcze_EŚW_Sanierungsv_MOE

Wraz z klasycznym postępowaniem upadłościowym oferujemy wspólnie z naszym partnerami w  BLPA | Restrukturyzacja usługi w zakresie postępowania naprawczego.

Usługi obejmują pozasądową obecność specjalistów ds. postępowania naprawczego w imieniu i na zlecenie wspólników lub wierzycieli oraz opracowanie i wdrożenie projektów naprawczych, które wymagają zatwierdzenie sądowego. Oczywiście usługa obejmuje również prowadzenie ustaleń w zakresie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz negocjacje z wierzycielami. Nasi klienci korzystają z naszego doświadczenia z branży doradczej oraz praktycznego wdrażania planów naprawczych.

Chętnie przedstawimy Państwu podczas rozmowy indywidualnej pozostałe informacje i tam, gdzie jest to zgodne z normami etycznymi, przekażemy Państwu referencje.

Zakup i sprzedaż przedsiębiorstwa w czasie kryzysu

„Z nami nie zboczysz z kursu, również w sytuacjach kryzysowych!”

Kupno_sprzedaż_czasie_kryzysu_Kauf_Verkauf_Krise_text

Praktykowanym zwyczajem podczas postępowania naprawczego przedsiębiorstwa jest sprzedaż całości lub części składowych. Przy tym tego typu transakcja, uwarunkowana prawnymi i rzeczywistymi warunkami ramowymi kryzysu nie może być porównywana z transakcjami M&A w warunkach normalnych. Profile ryzyka ze strony kupującego i sprzedającego znacznie różnią się od sytuacji standardowych.

Nasi doradcy posiadają bogate doświadczenia w tego typu sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę z presji czasowej i prawnej oraz związanymi z nią wymaganiami.

Posiadamy doświadczenie zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego.

Chętnie wytłumaczymy Państwu podczas rozmowy indywidualnej pozostałe szczegóły i tam, gdzie jest to zgodne z normami etycznymi, przekażemy Państwu referencje.

Odpowiedzialność zarządu

Odpowiedzialność_zarządu_Geschäftsführerhaftung_krise

Prowadzenie przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej związane jest ze stresem. Doradcy, którzy swoje zadanie postrzegają w zminimalizowaniu własnego ryzyka poprzez unikanie jasnych ustaleń, nie stanowią w takich sytuacjach żadnej pomocy, lecz generują dodatkowy czynnik stresogenny.

Towarzyszymy Państwu podczas postępowania naprawczego i oferujemy jasne i zrozumiałe wytyczne. Jesteśmy zdania, że doradca, który sam nie czuje się pewny w sytuacji kryzysowej, nie potrafi jej opanować. Oferujemy jasne wypowiedzi, jednak ostateczną decyzję podejmują Państwo sami. Oczywiście nie możemy przejąć ryzyka związanego z piastowanym przez Państwa urzędem, co jednak jesteśmy Państwu dłużni to zrozumiały opis sytuacji, gdy należy włączyć czerwone światło i poszukać rozwiązań alternatywnych. Jeżeli wymaga to dodatkowych nakładów sił, będziemy Państwu towarzyszyć aż do samego końca.

Negocjacje z bankami

Area of Expertise

Specialises in advising banks, corporates, shareholders, creditors and debtors on debt restructuring, turnaround and insolvencies, mainly in proceedings with cross-border environment; Collaboration with insolvency administrators in cross-border insolvencies in the scope of Council regulation (EC) 2015/848 on insolvency proceedings.
In his career he has advised on numerous high profile debt restructurings and insolvencies, be it domestic, EU cross-border or international, including ISPAT International, Orinoco Iron, Lloyd Werft Bremerhaven, Cassens Werft SSW, VermögensGarant AG, F&P AG&Co.KG, ae group AG and Trevira GmbH.
Corporate counseling, legal counseling in mergers and acquisitions.

Languages: German, English, Polish

 

View more

 

Office Frankfurt
Tel: +49 69 348 771 660

Office Poznan
Tel: +48 61 880 1067

Email: ABunk@blpa.law

Negocjacje_bankami_Verhandlung_Banken_Gläubigern

Wiele czynności podczas postępowania naprawczego skazanych jest na porażkę, nie ze względu na ogólne pojmowanie ekonomicznych warunków ramowych, lecz brak profesjonalizmu doradców. Często słyszane skargi na irracjonalne zachowanie kredytodawców (banki itd.) podczas kryzysu biorą się z braku zrozumienia, co kredytodawca może, a czego nie w danej sytuacji. Przy tym nie chodzi o zakres wymaganego, ekonomicznego wkładu, lecz o jego organizację.

Co raz częściej musimy się mierzyć z sytuacjami, w których przedkładane są plany naprawcze, które nie są uzgodnione w cale lub bardzo pobieżnie z wierzycielami, co ze względów praktycznych (w odniesieniu do harmonogramu procesów wewnętrznych, które są konieczne na uzyskanie zezwolenia) z góry skazane jest na porażkę. Dla zaakceptowania planu naprawczego ważniejsza jest przejrzystość i bieżąca komunikacja z uczestnikami, niż zakres wkładu ekonomicznego.

Mogą Państwo korzystać z doświadczenia naszych kierowników zespołów, opartego na długoletniej pracy jako osoby odpowiedzialnej zarządzaniem kredytami zagrożonymi w banku. Podobnie jak w sprzedaży, podczas prezentacji propozycji naprawczych liczy się nie tylko zawartość, lecz również opakowanie i zakres dostawy. Ponieważ w czasach kryzysowych bardziej niż pieniędzy brakuje zaufania.

Możecie Państwo korzystać z naszych usług doradczych w koncepcjonowaniu i prowadzeniu całego procesu lub  włączyć nas w wybranych sytuacjach.

Chętnie omówimy szczegóły w rozmowie prywatnej.