Koncepcja podatkowa

Koncepcja_podatkowa_Steuerliche_knzpznrng_Bschrbng

Oferujemy przedsiębiorstwom sporządzanie deklaracji podatkowych (podatek dochodowy ew. od osób prawnych, podatek od działalności przemysłowej i handlowej, podatek od towarów i usług). Dodatkowo oferujemy wsparcie podatkowe podczas planowania i tworzenia przedsiębiorstwa, jak i w innych krajowych i międzynarodowych projektach, przykładowo podczas delegowania pracowników w ramach umów o dzieło.

Ponadto reprezentujemy przedsiębiorstwa i ich kierownictwo (na przykład prezesa, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie podatkowe spółki) przed organami podatkowymi i w postępowaniach wywołanych złożeniem środka zaskarżenia (postępowanie w sprawie zażalenia i postępowanie przed organem finansowym).

Nasz specjalista w dziedzinie podatkowej:

Wypior Kurz

Areas of Expertise

Litigation, in particular representation of domestic and foreign clients in corporate litigation, commercial disputes and enforcement of foreign judgments;
Debt collection with special focus on cross-border debt collection within the European Union;
Tax law, in particular advising in respect of international company taxation of German investments abroad and foreign investments in Germany;
Corporate counseling, legal counseling in mergers and acquisition or incorporation of companies including labour law related aspects.

LanguagesGerman, Polish, English

 

View more

 

 

 

Office Berlin

Tel: +49 30 5557 3473

Email: DWypior@blpa.law