Dystrybucja

Dystrybucja_Vertrieb_top_Bschrbng

Chcą Państwo wejść na nowy rynek i wypróbować potencjał Państwa produktów poza rynkami krajowymi? Czy w związku z tym jest dla Państwa ważna możliwość skorzystania ze znajomości rynku doświadczonych sprzedawców, ich wiedzy w zakresie lokalnej specyfiki i ich sieci? Czy szukają Państwo przedstawiciela handlowego lub dystrybutora?

Z chęcią pomożemy Państwu w negocjowaniu warunków z przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem, sporządzimy umowy przedstawicielstwa handlowego i dystrybucji, przekażemy informacje w zakresie praw i obowiązków przedstawiciela handlowego i dystrybutora oraz doradzimy, kiedy najlepiej pożegnać się z przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem.

Pomagamy również w ochronie własności intelektualnej, know-how i danych, a przede wszystkim danych klientów, również przed możliwymi działaniami ze strony Państwa przedstawiciela handlowego lub dystrybutora.

03.07.2017

    Ryzyko wykorzystywania WhatsApp do celów służbowych

Pracownicy, którzy dysponują służbowym telefonem komórkowym, jak i pracodawcy, którzy udostępniają swoim pracownikom służbowe telefony komórkowe, powinni zagwarantować, że aplikacja WhatsApp nie jest lub nie będzie zainstalowana na takim telefonie komórkowym, ewentualnie powinni zabezpieczyć telefon w innej formie przed odczytaniem, pozyskaniem czy przetwarzaniem danych kontaktowych znajdujących się w książce adresowej przez operatora WhatsApp.

Sąd Rejonowy w Bad Hersfeld w dyskusyjnym orzeczeniu o przyznaniu opieki nad dzieckiem zasądził rodzicom małoletniego dziecka przedłożenie deklaracji zgody osób z listy kontaktów w komórce dziecka, ponieważ osoby te wyraziły zgodę na przekazywanie informacji o nich operatorowi WhatsApp. Zdaniem sądu zarówno małoletnie dziecko, jak i jego uprawnieni do opieki nad nim rodzice są potencjalnie zobowiązani do wypłacenia odszkodowania, jeżeli nie zostaną przedstawione stosowne deklaracje zgody. W wyroku sąd wyjaśnił, że w szczególności maklerzy i doradcy ubezpieczeniowi, adwokaci, bankowi opiekunowie klienta, nauczyciele oraz inne osoby, które zgodnie ze swoim profilem zawodowym operują zwykle danymi stałych klientów i zapisują rejestry danych swoich klientów, uczniów etc. bez prawnych i/albo technicznych środków ostrożności w książce adresowej w telefonie komórkowym, na którym zainstalowana jest lub zostanie zainstalowana w późniejszym czasie aplikacja WhatsApp, mogą zostać zobowiązane do wypłacenia odszkodowania, o ile osoby, których to dotyczy, nie wyraziły zgody na przekazywanie ich danych do WhatsApp. W wymienionych grupach zawodowych temat jest jeszcze bardziej kontrowersyjny również z tego powodu, że należy zakładać służbowe wykorzystywanie tych danych. Tego typu wykorzystywanie bez zgody osób, których ono dotyczy oraz przekazywanie danych osobom trzecim, zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych może zostać ukarane karą grzywny. Obok ryzyka kary grzywny, zarówno użytkownicy WhatsApp, jak i – w przypadku komórek służbowych – pracodawcy czują się narażeni na potencjalne roszczenie o zaniechaniu i żądanie wypłaty odszkodowania.

(Czytaj więcej…)