Transport

Transport_top_Bschrbng

Przez lata doradzaliśmy różnym przedsiębiorstwom z branży transportowej i spedycyjnej w rozmaitych sprawach prawnych. W związku z tym, świetnie znamy wymagania firm transportowych i możemy zaoferować Państwu kompleksowy pakiet usług, obejmujący wszelkie standardowe zagadnienia w tej branży.

Towarzyszymy Państwu od samego początku i doradzamy w bieżących sprawach. Standardowy zakres działań obejmuje:

  • doradztwo podczas stawiania pierwszych kroków we własnej działalności lub
  • tworzenia zagranicznej spółki córki;
  • uzyskiwanie ew. uznawanie zagranicznych licencji na wykonywanie transportu drogowego;
  • wsparcie w sprawach z zakresu prawa pracy, zaczynając od umowy o pracę, przez kwestię rozliczania kosztów, czasu pracy i prowadzenia pojazdu, delegacji pracowników wraz z implikacjami prawno-ubezpieczeniowymi i podatkowymi, aż do rozwiązywania umów z pracownikami i reprezentacji w sporach w zakresie prawa pracy;
  • zarządzanie należnościami i ściąganie należności, przy czym możemy zaproponować Państwu kompleksowe, pozasądowe ściąganie należności w całej UE w korzystnych cenach ryczałtowych;
  • rejestracja znaków towarowych i zabezpieczenie własności intelektualnej;
  • doradztwo w przypadku konfiskaty celnej i reprezentacja przed głównym urzędem celnym i prokuraturą;
  • doradztwo i obrona przed postanowieniami o przepadek korzyści majątkowych (Verfallsbescheide).

Za pośrednictwem naszych partnerów możemy Państwu również zaproponować kompetentne doradztwo w zakresie prawa transportowego, czy to naruszenia godzin prowadzenia pojazdu i postoju, czy też innych przepisów prawa personelu transportowego. W przypadku wypadków drogowych i dochodzeniu związanych z nimi szkód od ubezpieczalni, warsztatu czy zleceniodawcy z powodu zniszczonego towary lub opóźnionej dostawy możecie Państwo liczyć na kompetentną pomoc naszych partnerów.

 

Z nami nie zboczysz z kursu!

Artykuly w Transport Manager

Utrata transportowanego mienia za jazde w Niedziele

Zgodnie z niemiecką ustawą o wykroczeniach (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – OWiG), za naruszenie przepisów niemieckiego prawa o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung – StVO), np. zakazu jazdy w niedzielę czy przepisów dotyczących zabezpieczenia ładunku, przedsiębiorstwu transportowemu lub zatrudnionym przez nie kierowcom grozi kara grzywny. Sama grzywna to jednak tylko mniejsze zło; znacznie większe obciążenie finansowe ustawa przewiduje w ramach postępowania o przepadek korzyści majątkowych (Verfallsverfahren), które w ostatnich latach coraz częściej jest stosowane przeciwko przedsiębiorstwom transportowym.

We wspomnianym postępowaniu organ wydający decyzje o przepadku korzyści majątkowych kieruje się zasadą „crime does not pay”, a ma na celu pozbawienie przedsiębiorstwa transportowego korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, tj. frachtu, przy czym nierzadko zdarza się, że decyzja o przepadku dotyczy całego frachtu pobranego przez
przedsiębiorcę.

Artykuły