Branże

Branże_Branchen

Poszczególne branże i gałęzie przemysłu mają rozmaite zapotrzebowania w zakresie doradztwa. W związku z tym, istotne dla nas jest nie tylko to, czy Państwa adwokat posiada wiedzę w danej dziedzinie prawnej, lecz czy rozumie istotę Państwa branży i występujące w niej problemy.
Zapoznajcie się Państwo z branżami, z których wywodzi się znaczna część naszych klientów oraz poznajcie standardowe zakresy tematyczne, w których doradzamy naszym klientom.

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Budowa_maszyn_instalacji_przemysłowych_Maschinen_Anlagenbau

Trzon naszej klienteli należy do branży budowy maszyn i instalacji przemysłowych, przy czym często jest ona spokrewniona z branżą produktów spożywczych ew. logistyką produktów spożywczych.
Nasi klienci są przyzwyczajenie do precyzyjnej, dokładnej pracy i tego samego oczekują od swoich doradców. Dysponujemy prawnymi narzędziami specjalistycznymi, pozwalającymi na usprawnienie Państwa pracy w kontekście prawnym.
Doradzamy naszym klientom w m.in. zakresie:

 • związanym z prawem pracy, dotyczącym zatrudnienia pracowników;
 • doradztwa podatkowego w przypadku budowy instalacji przemysłowych przez przedsiębiorstwa zagraniczne w Niemczech;
 • rejestracja i ochrona znaków firmowych;
 • sporządzanie pisma ochronnego przy współpracy z rzecznikami patentowymi i doradztwo w zakresie udziału w targach;
 • doradztwo w zakresie umów o dzieło oraz pomoc w ich wykonywaniu;
 • reprezentacja w przypadku sporów dotyczących roszczeń gwarancyjnych;
 • ogólne doradztwo cywilno-prawne;
 • reprezentacja podczas sporów sądowych.

 

Handel

Handel_top_Beschreibung

Rzetelność, szybkość i dyskrecja

Cechy te wyróżniają naszych klientów z branży handlowej. Nasze wsparcie ma na celu przede wszystkim sprawne przeprowadzanie transakcji handlowych. Niezależnie czy chodzi o przejrzyste, zrozumiałe umowy ramowe, które konkretyzują stosunki handlowe, czy o szybkie i celowe wsparcie podczas pokonywania trudności, na pierwszym planie znajduje się ukierunkowana i bezproblemowa realizacja transakcji.

 

Jednak w sytuacjach, gdy mimo wysiłków nie można znaleźć wspólnego rozwiązania, nasi klienci znajdą w nas doświadczonego partnera z międzynarodowym zasięgiem. Wspólnie z naszymi partnerami z wielu krajów towarzyszymy naszym klientom podczas prowadzenia sporów prawnych, czy to podczas ściągania należności, czy obrony przed nieuzasadnionymi prawnie roszczeniami dodatkowymi, oferując szybkie i ekonomiczne rozwiązania. Z chęcią wytłumaczymy Państwu nasz model kontroli i ściągania należności, który udostępniamy dzięki wdrożeniu najnowszej techniki IT na wyjątkowo interesujących warunkach.

Transport

Transport_top_Bschrbng

Przez lata doradzaliśmy różnym przedsiębiorstwom z branży transportowej i spedycyjnej w rozmaitych sprawach prawnych. W związku z tym, świetnie znamy wymagania firm transportowych i możemy zaoferować Państwu kompleksowy pakiet usług, obejmujący wszelkie standardowe zagadnienia w tej branży.

Towarzyszymy Państwu od samego początku i doradzamy w bieżących sprawach. Standardowy zakres działań obejmuje:

 • doradztwo podczas stawiania pierwszych kroków we własnej działalności lub
 • tworzenia zagranicznej spółki córki;
 • uzyskiwanie ew. uznawanie zagranicznych licencji na wykonywanie transportu drogowego;
 • wsparcie w sprawach z zakresu prawa pracy, zaczynając od umowy o pracę, przez kwestię rozliczania kosztów, czasu pracy i prowadzenia pojazdu, delegacji pracowników wraz z implikacjami prawno-ubezpieczeniowymi i podatkowymi, aż do rozwiązywania umów z pracownikami i reprezentacji w sporach w zakresie prawa pracy;
 • zarządzanie należnościami i ściąganie należności, przy czym możemy zaproponować Państwu kompleksowe, pozasądowe ściąganie należności w całej UE w korzystnych cenach ryczałtowych;
 • rejestracja znaków towarowych i zabezpieczenie własności intelektualnej;
 • doradztwo w przypadku konfiskaty celnej i reprezentacja przed głównym urzędem celnym i prokuraturą;
 • doradztwo i obrona przed postanowieniami o przepadek korzyści majątkowych (Verfallsbescheide).

Za pośrednictwem naszych partnerów możemy Państwu również zaproponować kompetentne doradztwo w zakresie prawa transportowego, czy to naruszenia godzin prowadzenia pojazdu i postoju, czy też innych przepisów prawa personelu transportowego. W przypadku wypadków drogowych i dochodzeniu związanych z nimi szkód od ubezpieczalni, warsztatu czy zleceniodawcy z powodu zniszczonego towary lub opóźnionej dostawy możecie Państwo liczyć na kompetentną pomoc naszych partnerów.

 

Z nami nie zboczysz z kursu!

Artykuly w Transport Manager

Utrata transportowanego mienia za jazde w Niedziele

Zgodnie z niemiecką ustawą o wykroczeniach (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – OWiG), za naruszenie przepisów niemieckiego prawa o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung – StVO), np. zakazu jazdy w niedzielę czy przepisów dotyczących zabezpieczenia ładunku, przedsiębiorstwu transportowemu lub zatrudnionym przez nie kierowcom grozi kara grzywny. Sama grzywna to jednak tylko mniejsze zło; znacznie większe obciążenie finansowe ustawa przewiduje w ramach postępowania o przepadek korzyści majątkowych (Verfallsverfahren), które w ostatnich latach coraz częściej jest stosowane przeciwko przedsiębiorstwom transportowym.

We wspomnianym postępowaniu organ wydający decyzje o przepadku korzyści majątkowych kieruje się zasadą „crime does not pay”, a ma na celu pozbawienie przedsiębiorstwa transportowego korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, tj. frachtu, przy czym nierzadko zdarza się, że decyzja o przepadku dotyczy całego frachtu pobranego przez
przedsiębiorcę.

Artykuły

Meble

Meble_Möbel_top_Bschrbng

Znacząca część naszej klienteli prowadzi działalność w branży meblarskiej.

W wielu przypadkach meble są opracowywane, projektowane i dystrybuowane w Niemczech lub za pośrednictwem Niemiec, a ze względów cenowych rzeczywista produkcja znajduje się za granicą. W takim przypadku wyjątkowo przydatna jest nasza transgraniczna ekspertyza.

Jesteśmy w stanie spojrzeć z perspektywy osoby, znajdującej się w każdym kraju. Dlatego działamy jako swego rodzaju łącznik i gwarantujemy, że nasze rozwiązania prawne nie obejmują wyłącznie danego kraju, lecz podczas ich wdrażania nie generują dodatkowych kosztów i tym samym tworzą kompleksową koncepcję.

Dokładamy starań, by wszyscy zainteresowani nie tylko stosowali te same pojęcia, lecz również to samo pod nimi rozumieli. Jest to możliwe, ponieważ nasi pracownicy na podstawie swojego długoletniego, międzynarodowego doświadczenia znają drobne, ale ważne różnice lokalne i potrafią przekazywać powiazane z nimi różnice koncepcji innym osobom.

„Nie jesteśmy tłumaczami pomysłów klienta, my sprawdzamy, uzupełniamy i wdrażamy Koncepcję”

 

Nasze doświadczenia w doradztwie przedsiębiorstwom z branży meblarskiej obejmują:

– związanym z prawem pracy, dotyczącym zatrudnienia pracowników;
– rejestracja i ochrona Wzorów;
– reprezentacja w wypadku sporów dotyczących nieuczciwej konkurencji;
– handlowo-prawne doradztwo obejmujące również zagraniczne spółki siostry;
– specyfika podziału przedsiębiorstw;
– doradztwo i sporządzanie dokumentacji uszlachetniania i cen transferowych
– restrukturyzacja i przeorientowanie przedsiębiorstwa.

Motoryzacja

Z nami zawsze wybierzesz odpowiedni bieg!

Motoryzacja_Automotive_top_beschrbng

Przed branżą motoryzacyjną stoją obecnie znaczące wyzwania. Dotyczą one zarówno pojazdów elektrycznych i związanych z nimi zmian dla dostawców, jak i ich udziału w wartości dodanej na skutek gwałtownie rosnącej liczby oprogramowań. Wszędzie przed naszymi klientami kryją się nowe wyzwania. Obecność nowych graczy z całkowicie innych branż kwestionuje nie jeden stosowany model działalności gospodarczej. Naszym wspólnym celem jest zachowanie przeglądu, pozwalającego na utrzymanie jasnych celów i wytycznych, konserwacja struktur sprawdzonych, tworzenie nowych, lepiej odpowiadających obecnym wezwaniom i otwarcie się na nową rzeczywistość. Dzięki naszemu międzynarodowemu nastawieniu i kompetencjom, zarówno w dziedzinie repozycjonowania, jak i własności intelektualnej i finansowania możemy być silnym partnerem dla naszych klientów.

Wspólnie możemy patrzeć w przyszłość z odwagą i ufnością .

Bank

Bank_top_Bschrbng

„Nie tylko zysk ma znaczenie!”

 

Wbrew opinii obiegowej nie tylko zysk ma znaczenie dla banku podczas podejmowania decyzji.

Ekonomiczne warunki brzegowe stanowią w prawdzie czynnik centralny, ale nie jedyny, który ma wpływ na bank podczas podejmowania decyzji.
Szczególne wyzwanie dla doradcy stanowi integracja z ogólnymi zasadami polityki handlowej, uwzględnienie ryzyka utraty reputacji lub fakt, że bank jest gotowy zająć się korzyściami i interesami swojego klienta w większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku standardowej umowy. Taka mnogość czynników, która nie jest typowa dla sytuacji standardowej, koniecznie musi zostać uwzględniona podczas świadczenia usług doradczych. Do tego dochodzi fakt, że procesy decyzyjne są znacznie bardziej kompleksowe ze względu na ich strukturę wewnętrzną, niż ma to miejsce w przypadku klienta standardowego. Do kolejnych wyzwań zalicza się znacznie większy niż standardowo obowiązek zachowania poufności, inne kryteria wartości podczas oceny ryzyka prawnego i po prostu duża liczba jednostek uczestniczących po stronie klienta.

Od początku naszej działalności stawiamy czoła tym wyzwaniom. Doradzamy instytucjom kredytowym, zarówno w sytuacjach standardowych ( przede wszystkim o międzynarodowym charakterze z ukierunkowaniem na Polskę), jak i typowych zdarzeniach kryzysowych czy restrukturyzacyjnych. Nasz zakres działań obejmuje proste zestawienie opcji prawnych, przez wdrażanie i realizację struktur bezpieczeństwa, aż do rzeczywiście kompletnego „outsourcingu” przypadku zagrożonego, gdzie przejmujemy funkcje w komisjach wierzycieli, negocjacjach restrukturyzacyjnych i sprzedażowych pod nadzorem i na zlecenie naszych klientów, jak i przygotowanie do wykonywania wewnętrznego obowiązku sprawozdawczości.
Chętnie wyjaśnimy Państwu zakres oferowanych przez nas usług w prywatnej rozmowie, podczas której określane są również ich szczegółowe ramy. W razie konieczności możemy dostarczyć Państwu referencje wraz ze wskazaniem konkretnych osób z różnych instytucji (oczywiście po uprzedniej konsultacji i zgodzie).