Allgemein

Area of Expertise

Specialises in advising banks, corporates, shareholders, creditors and debtors on debt restructuring, turnaround and insolvencies, mainly in proceedings with cross-border environment; Collaboration with insolvency administrators in cross-border insolvencies in the scope of Council regulation (EC) 2015/848 on insolvency proceedings.
In his career he has advised on numerous high profile debt restructurings and insolvencies, be it domestic, EU cross-border or international, including ISPAT International, Orinoco Iron, Lloyd Werft Bremerhaven, Cassens Werft SSW, VermögensGarant AG, F&P AG&Co.KG, ae group AG and Trevira GmbH.
Corporate counseling, legal counseling in mergers and acquisitions.

Languages: German, English, Polish

 

View more

 

Office Frankfurt
Tel: +49 69 348 771 660

Office Poznan
Tel: +48 61 880 1067

Email: ABunk@blpa.law

03.04.2018

LGD Kolonia: Przy zwrocie klucza do kluczy biurowych po zakończeniu stosunku pracy

Jeżeli pracodawca dał pracownikowi klucz do pomieszczeń biurowych w ramach stosunku pracy, pracownik ma obowiązek zwrócić go na wniosek pracodawcy lub w momencie rozwiązania stosunku pracy. Co do zasady, zwrot musi nastąpić na miejscu w pomieszczeniach biurowych. Zostało to potwierdzone przez Regionalny Sąd Pracy w wyroku z dnia 10.08.2017 r. (LGD Kolonia, 7 Sa 1073/16).

W sporze będącym przedmiotem rozstrzygnięcia sądu, pracownik kancelarii otrzymał klucz do jej biura w celu ułatwienia realizacji stosunku pracy. Na początku 2016 roku na skutek złych relacji pomiędzy stronami, pracodawca zażądał klucza do lokalu biurowego, a dwa tygodnie później pisemnie wypowiedział umowę. W celu odzyskania kluczy pracodawca udał się pod prywatny adres pracownika.

Początkowo pracownik odmówił przekazania klucza, zwracając uwagę na fakt, że stosunek pracy nie został rozwiązany, a klucz był już u jego prawnika. Ponadto zwrot klucza było dla niego nie do zaakceptowania ze względu na jego osobisty spór z pracodawcą. Po zwolnieniu pracownik wysłał klucz pocztą. List polecony dotarł jednak do pracodawcy uszkodzony i bez klucza. Klucze odnalazły sie cztery tygodnie później, poczta mogła je przypisać do odbiorcy i dostarczyć z opóźnieniem. W związku z tym, pracodawca wniósł powództwo o odszkodowanie z tytułu wymiany zamka przednich drzwi i zamierzonej wymiany systemu zamykania.

(Czytaj więcej…)

Bestellformular Privat

Bestellformular Unternehmer

Zamówienie

Jeśli zdecydowali się Państwo zamówić jeden z naszych pakietów doradczych,  zapraszamy do przesłania nam swoich danych za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego. Proszę nie zapomnieć o wskazaniu pakietu konsultingowego, który chcą Państwo wykupić.

 

Dla przedsiębiorców                                                Dla osób prywatnych
 

Jeśli wolą się Państwo kontaktować z nami telefonicznie lub mailowo, chętnie udzielimy Państwu informacji na temat pakietów konsultingowych oraz zbierzemy Państwa dane do realizacji Państwa zamówienia:

0049 69 34877 1660
beratungspaket@blpa.law

Wzór formularza odstąpienia od umowy-Muster Widerrufserklärung

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić niniejszy formularz i odesłać go z powrotem do

BLPA bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Korngasse 2
67547 Worms
Tel: +49 69 348 771 660
Fax:+49 69 348 771 6666
cancel@blpa.law

I/ My (*) rozwiązujemy niniejszym umowę o świadczenie następujących usług (*) zawartą przeze mnie/nas (*)

Pakiet konsultingowy:___________________________________________________________________________

Zamówiony dnia (*)/otrzymany dnia (*): ______________________________________________________________

Nazwa konsumenta (-ów): ________________________________________________________________________

Adres konsumenta (-ów):_________________________________________________________________________

E-mail konsumenta (-ów):________________________________________________________________________

 

________________________________________

Miejsce i data

 

________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Instrukcja anulowania zlecenia

Prawo odstąpienia od umowy

Państwo ma prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy o doradztwo w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście (14) dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcie zamówienia przez nas).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pod następującym adresem

BLPA bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Korngasse 2
67547 Worms
T: +49 69 348 771 660
F:+49 69 348 771 6666
cancel@blpa.law

za pomocą wyraźnej deklaracji (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną) o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest on obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje cofnięcia decyzji

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, będziemy zobowiązani do niezwłocznego zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu niniejszej Umowy. W odniesieniu do tej spłaty będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie będą pobierane opłaty za tę spłatę.

Jeżeli w okresie przysługującego prawa odstąpienia od umowy zażądał Pan/Pani rozpoczęcia wykonania usług, Pan/Pani jest zobowiązany/zobowiązana do zapłaty uzasadnionej kwoty odpowiadającej proporcji usługi już świadczonej do czasu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy, w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

Uwaga szczególna dotycząca przedwczesnego wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia wygasa w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w całości i wykonanie usługi zostało uzgodnione dopiero po wyrażeniu przez konsumenta wyraźnej zgody, a jednocześnie potwierdzeniu przez niego wiedzy o utracie prawa do odstąpienia w przypadku całkowitej realizacji umowy przez przedsiębiorcę.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Sprawy spadkowe_will_inheritance

 

Utrata bliskiego jest sprawą wyjątkowo emocjonalną. Mimo tego w tej sytuacji jednak prawo spadkowe wymaga od bliskich podjęcia decyzji i podjęcia działań w celu uregulowania skutków. W tej sytuacji jesteśmy po Pańskiej stronie, poprowadzimy Państwo przez biurokratyczne wymagania i pomożemy podjąć niezbędne kroki.

Alimenty_Alimony

Jest Państwo samotnym rodzicem, ale nie otrzymuje od drugiego rodzica zasiłku na dziecko? Żyje Państwo oddzielnie od współmałżonka lub już się rozwiedziło, ale on/ona odmawia płacenia alimentów? Otrzymuje Państwo alimenty, ale nie przychodzą one regularnie lub za późno? Alimenty, które dostaje Państwo nie są wystarczająco wysokie?

Przyjedźcie Państwo do nas i przedstawcie swoje problemy. Chętnie pomożemy znaleźć szybkie i długotrwałe rozwiązanie, dzięki któremu Państwo i Państwa dziecko będziecie przygotowani na przyszłość.

Rozwód_divorce

Rozwód jest dla wszystkich stron wydarzeniem bardzo emocjonalnym. Doradztwo w tej dziedzinie wymaga zatem szczególnej wrażliwości ze strony doradców. Pomożemy Państwu od separacji do rozwodu i we wszelkich późniejszych sprawach, takich jak roszczenia alimentacyjne na każdym etapie. Zawsze szukamy dialogu z byłym partnerem, aby uniknąć podżegania do sporów, a zamiast tego, aby znaleźć optymalne dla Państwa rozwiązanie za pomocą jasnej i rzetelnej komunikacji.

Zasiłek na dziecko_child benefits

Pracuje Państwo w Niemczech i płaci podatki, ale nie otrzymuje zasiłku na dzieci mieszkające w innych krajach europejskich? Państwo lub partner otrzymuje zasiłek na dziecko za granicą, ale jest one o niższe niż zasiłek na dziecko w Niemczech? Rodzinny fundusz ubezpieczeniowy (Familienkasse) potrzebuje zbyt dużo czasu, aby zdecydować o prawie do zasiłku na dziecko? Chętnie pomożemy Państwu w dochodzeniu zasiłku na dziecko.

Szczególnie w sytuacjach transgranicznych uznanie wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego przez Familienkasse zajmuje często dużo czasu. Może to oznaczać miesiące, w których postępowanie jest zawieszone lub opóźnione z powodu nowych dochodzeń. Pomagamy w komunikacji z funduszem rodzinnym, naganiamy go jak najskuteczniej i pomagamy w wypełnieniu licznych formularzy, tak aby możliwe było jak najszybsze zakończenie procedury zasiłku rodzinnego i uzyskanie uprawnień.

Stosunki najmu_Tenancy/Lease

Właściciel mieszkania wypowiedział mieszkanie? Państwa opłaty za energię i wodę są zbyt wysokie? Wynajmujący odmawia zwrotu kaucji po zakończeniu najmu?

Jesteśmy Państwa kompetentnym partnerem we wszystkich kwestiach prawa najmu. Bez względu na to, czy szuka Państwo rozwiązania pozasądowego, czy też mamy już do czynienia z postępowaniem sądowym, z przyjemnością udzielimy Państwu wsparcia i pomożemy wyegzekwować Państwa prawa przeciwko wynajmującemu.

Stosunki pracy_Employment

Otrzymał Pan/Pani wypowiedzenie? Chce Państwo wynegocjować sprawiedliwą rekompensatę z pracodawcą? Wynagrodzenie, do którego Państwo ma prawo nie zostało wypłacone? Nie może Państwo dogodzić się z szefem na przysługujący urlop lub nadgodziny? Chce Państwo zmienić pracę, ale najpierw sprawdzić nową umowę o pracę pod kątem pułapek? Jesteśmy po Państwa stronie, służymy radą i pomocą we wszelkich problemach związanych z prawem pracy.

Problemy w miejscu pracy są tak zróżnicowane, jak różnorodne są możliwości ich rozwiązań. Niezależnie od tego, czy poszukuje Państwo pozasądowego rozwiązania, czy też musi dochodzić swoich praw przed sądem, mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i z przyjemnością wykorzystamy je na Państwa korzyść. Zawsze staramy się o szybkie i ekonomicznie rozsądne rozwiązania i nie wahamy się przed odbiegiem od utartych ścieżek, aby osiągnąć dla Państwa jak najlepszy rezultat dzięki kreatywnym rozwiązaniom.

„Skoncentruj się na swojej pracy, zajmiemy się resztą!

24.07.2017

Niemcy: Zmiany w Federalnej Ustawie o ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 w Niemczech wejdą w życie różne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych. Podłoże tych zmian stanowi po pierwsze wejście w życie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (EU-DSGVO), po drugie zaś Ustawa w sprawie dostosowania prawa stosowanego do ochrony danych (DSAnpUG-EU).

Przedsiębiorstwa powinny więc zrewidować swoje procesy odnośnie przetwarzania danych osobowych i ewentualnie dostosować je do nowych uwarunkowań prawnych.

E-Commerce

Ochrona danych osobowych zasadniczo ma na celu zbieranie i przetwarzanie danych osobowych konsumentów. Dlatego zmiany w Federalnej Ustawie o ochronie danych osobowych będą miały wpływ w szczególności na e-commerce.

(Czytaj więcej…)

16.08.2017

Hiszpania: Rozporządzenie o ochronie danych

Dnia 25.05.2016 weszło w życie Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Mimo iż możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie rozporządzeń unijnych w państwach członkowskich bez konieczności dostosowania ich do prawa narodowego danego kraju, rząd hiszpański postanowił przerobić dotychczasową Ustawę 15/1999 o ochronie danych osobowych i przedstawić nową Ustawę Konstytucyjną o ochronie danych osobowych, która zastępuje starą Ustawę o ochronie danych i wciela zmiany, które zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Unii o ochronie danych.

Dotąd rząd hiszpański zlecił hiszpańskiej Komisji Ustawodawczej opracowanie nowego tekstu ustawy we współpracy z hiszpańskim Urzędem Ochrony Danych (AEPD).

Tekst ten został niedawno przekazany Ministerstwu Sprawiedliwości, które przedłożyło go Radzie Ministrów w dniu 20.06.2017. Do projektu gromadzone są obecnie opinie i raporty oraz rozmowy z obywatelami i podmiotami, których sprawa dotyczy. Nowa ustawa wejdzie w życie jednocześnie z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych w maju 2018 roku.

Ze względu na powyższe, nie możemy Państwu przedstawić zarysu ostatecznych postanowień nowej hiszpańskiej Ustawy o ochronie danych, jednak tekst przedłożony do zatwierdzenia zawiera obecnie następujące ustalenia:

(Czytaj więcej…)

10.07.2017

Rosja: weszła w życie ustawa o zwiększeniu odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Dnia 01.07.2017 w Federacji Rosyjskiej weszły w życie liczne zmiany ustawy o wykroczeniach, które znacząco poszerzają listę naruszeń podlegających grzywnie odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Zmiana dotyczy art. 13.11 ustawy o wykroczeniach, która wcześniej stanowiła o odpowiedzialności za jedno istotne naruszenie względem przetwarzania danych, a mianowicie o naruszeniu ustawowo określonej procedury gromadzenia, zapisywania, użytkowania i przetwarzania danych osobowych. Skutki tego typu naruszenia sięgały dla danego przedsiębiorstwa od oficjalnego upomnienia aż po karę grzywny w wysokości 10 000 rubli.

Zmieniony art. 13.11 dywersyfikuje i rozszerza stan faktyczny objęty odpowiedzialnością. Wprowadza on siedem ogólnych grup naruszeń w kontekście danych osobowych, które to grupy są następnie podzielone na mniejsze.

Pięć z tych siedmiu grup z art. 13.11 dotyczy szczególnego sprawcy, podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Zgodnie z Ustawą nr 152-FZ z dnia 27.07.2006 o danych osobowych, przetwarzającym dane są wszelkie korporacje państwowe, lokalne, firmy i osoby fizyczne, które zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z inną osobą w sposób zorganizowany przetwarzają bezpośrednio dane osobowe, oraz ci, którzy określają powód przetwarzania danych, ustalają dane do przetworzenia, jak i sposób ich przetwarzania.

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność jednostki przetwarzającej dane osobowe za nieudostępnianie osobom trzecim jej wytycznych o ochronie danych osobowych, o czym wyraźnie mówi ustawa. Obowiązek opracowania i upublicznienia wytycznych o ochronie danych osobowych został umieszczony w art. 18.1 Ustawy o danych osobowych.

(Czytaj więcej…)

Litigation

Prawie we wszystkich dziedzinach życia codziennego konflikty mogą pojawiać się w interakcji międzyludzkiej. Aby uzyskać najlepsze rozwiązanie w przypadku sporu, musi Państwo znać swoje prawa i środki, jakimi Państwo dysponuje, aby je wyegzekwować. Chętnie doradzimy Państwu i negocjujemy z przeciwną stroną, zarówno w sądzie, jak i poza sądem, aby osiągnąć dla Państwa to, co najlepsze i uniknąć konfliktów w przyszłości.

Konferencja „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem“ – Poznań
11.09.2017

Kancelaria BLPA bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem“ – Poznań 12 wrzesień 2017r.

 

Pan dr. Artur Bunk, adwokat i członek zarządu spółki adwokackiej BLPA bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, wyspecjalizowanej w obsłudze zagranicznych przedsiębiorców na terenie RFN, poprowadzi w ramach tegorocznej konferencji „Practical Aspects of Transport Management“ zajęcie na temat właściwego zachowania w wypadku upadłości niemieckiego kontrahenta. Tematem zajęcia będzie krótki zarys struktur postępowania upadłościowego lub naprawczego; jego wpływ na stosunki prawne i ekonomiczne dla byłych i aktualnych zleceniobiorców spółki znajdującej się pod nadzorem Sądowym; zarys ochrony własnych interesów w ramach postępowania; przebieg postępowania i prawdopodobne wyniki.

Temat zajęcia jest aktualny i pod względem praktycznym istotny. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa, bracia udziału w dyskusji i wymiany poglądów. W ramach konferencji zaistnieje również możliwość bezpośredniej rozmowy prelegentem i zadawanie innych pytań na przykład na temat uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności transportowej na terenie RFN.

Stowarzyszenia_Vereine_top

Nowoczesny świat sportu wymaga od stowarzyszeń dużego profesjonalizmu, nie tylko pod względem sportowym. Również w kwestach pozasportowych niezastąpione jest posiadania kompetentnego zespołu doradców, którzy służą dobrą radą. Jesteśmy podporą kadry kierowniczej stowarzyszeń, dzięki czemu może podejmować odpowiednie decyzję na korzyść stowarzyszenia. Przy tym posiadamy konieczną wiedzę, by wdrażać rozwiązania na bezpiecznej, prawnej podstawie. Niezależnie, czy chodzi o sporządzenie i opracowanie statutów stowarzyszeń i umów wzorcowych lub negocjację umów ze sportowcami lub sponsorami – chętnie wspieramy Państwa w działalności i dostarczamy odpowiednie rozwiązania. W przypadku sporów prawnych przed sądami polubownymi możecie Państwo polegać na naszych doświadczonym i kompetentnym zespole.

Sport to nasza pasja – kierując się tym motto szukamy najlepszej drogi, by zapewnić świetlaną przyszłość Państwa stowarzyszenia.

Kontrakty_trenerów_Trainervertrag_ top

Do Państwa zadań należy opracowanie odpowiedniej strategii na następny turniej lub zawody. Naszym zadaniem za to jest pomoc prawna w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Służymy naszym wsparciem podczas negocjowania warunków ze stowarzyszeniami i związkami i oferujemy prawidłową koncepcję, pozwalającą na wdrożenie Państwa celów i ochronę prawną. Pokażcie związkom swój kunszt taktyczny, a my zajmiemy się resztą.

Kontrakty_sportowe_Speiler/Athl_Vertrag_top+pic

Z nami poradzą sobie Państwo z każdą przeszkodą!

Dla sportowca kapitałem jest jego ciało. W związku z tym, decydujące znaczenie mają odpowiednio sporządzone umowy. Wspieramy Państwa podczas negocjacji umownych z nowymi i dawnymi stowarzyszeniami, pomagamy osiągnąć jak najlepsze warunki i zapewniamy, że umowy nie posiadają żadnych niemiłych niespodzianek. Na pierwszym miejscu znajduje się dla nas Państwa rozwój sportowy. Mając to na uwadze szukamy rozwiązań umownych, pozwalających wykorzystać Państwa potencjał nie tylko na boisku sportowym.

Postępowanie_polubowne_Schiedsverfahren

Prawo sportu, podobnie jak inne dziedziny prawne, jest kształtowane pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Towarzyszymy Państwu podczas całego postępowania przed sądem ds. stowarzyszeń, jak i międzynarodowym trybunałem sportowym. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie umożliwia nam odpowiednie postępowanie w sporach polubownych oraz działanie na Państwa korzyść. Jeżeli spór będzie prowadzony przez sąd krajowym znajdziemy w naszym zespole kompetentnych partnerów, którzy będą Państwa reprezentować.

Prawo_sportowe_Sportrecht_top

Obecnie w sporcie profesjonalnym znaczenie mają nie tylko wyśmienite umiejętności sportowców. Zwiększająca się komercjalizacja wymaga od sportowców i stowarzyszeń, by funkcjonowali na rynku niczym przedsiębiorstwo ekonomiczne. Osoba, która chce działać w profesjonalnym sporcie poza konkurowaniem musi posiadać jasną strategię działania. Kluczem do sukcesu jest obecność kompetentnego doradcy.

Z chęcią wspomożemy Państwa zespół – służymy indywidualną, praktyczną porada prawną i prawidłowym wyczuciem w sprawach ekonomicznych. Możecie Państwo poświęcić swój czas na realizacje własnych marzeń, podczas gdy my robimy to, co najlepiej potrafimy – reprezentujemy Państwa interesy i bronimy przed przeciwnikami.

„Prawo sportu – to nasza dziedzina!“

 

Postępowanie_polubowne_ Schiedsverfahren_ top

Szybkość, profesjonalna ekspertyza, zaufanie

Atrybuty te są doceniane przez przedsiębiorstwa podczas postępowania polubownego, dzięki czemu taki sposób rozwiązywania problemów cieszy się co raz większą popularnością w transakcjach międzynarodowych. Wiele przedsiębiorstw woli wyjaśniać spory przed prywatnym sądem polubownym, a nie przed sądami państwowymi, a tym samym dzięki klauzuli polubownej uwzględniają w swoich umowach wyłączenie sądownictwa państwowego. Towarzyszymy Państwu na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w zakresie sporządzania odpowiedniej klauzuli polubownej, do momentu dochodzenia uzyskanego orzeczenia sądu polubownego.

Podczas postępowania nasza czynność obejmuje wniesienie powództwa arbitrażowego po starannym wyborze sędziów polubownych, sporządzenie pisma i zebranie materiału dowodowego, aż do reprezentacji stron i przesłuchania świadków podczas rozprawy. Przy tym dużą wagę przywiązujemy do tego, by nasze doradztwo było spersonalizowane i praktyczne w celu trwałego rozwiązywania konfliktów.

Curriculum Vitae

since 2012   Executive Director at BLPA|bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

2012             Admission to the Bar, Warsaw

2004             Founder and owner bunk-alliance Rechtsanwälte

2000-2006    Inhouse-Lawyer and Senior Legal Counsel at the legal and work-out department of

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Frankfurt/Main

1998-2000   Attorney with Rödl & Partner, Nuremberg; Head of Office in Poznan/Poland

1998             Associate with Pünder Volhard Weber&Axter, Frankfurt/Main (now Clifford Chance)

1998             Admission to the bar, Bar Association Frankfurt/Main

1997             Obtaining LL.D in European Community Law at University Viadrina, Frankfurt/Oder

1995-1997    Assistant professor for European Law at the University Viadrina, Frankfurt/Oder

1993 – 1995 Articled Clerkship in Lower saxony

Trainee at the German Embassy in Vilnius, Lithuania

Curriculum Vitae

since 2012     Head of office at bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, branch office Berlin

since 2011      Arbitrator at the Court of Arbitration of the Chamber of Commerce in Krakow

   (Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie)

2005-2011     Associate at law-firm bunk-alliance in Worms and Berlin

2007              Secondment at Komarnicka Kokrpalski in Poznan, Poland

2005              Admission to the bar, Bar Association Koblenz

2002-2005    Articled Clerkship in Rhineland-Palatine

Curriculum Vitae

2017/2018 Master of Laws (LL.M.): Intellectual Property law, Heinrich-Heine-University Dusseldorf

since 2012    Executive Director at bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

2011               Successful completion of course by Deutsche Anwalt Akademie to become a certified

   intellectual property lawyer

2007-2011    Associate at law-firm bunk-alliance in Worms

2009              Secondment at Werksmans incorporating Jan S. de Villiers in Johannesburg, South Africa

Since 2008   Vice President of bunk-alliance administrative services GmbH with registered office in Worms

2007              Admission to the bar, Bar Association Koblenz

2005-2007   Articled Clerkship in Baden-Wuerttemberg

Trainee at the German-Arab Chamber of Industry and Commerce in Cairo, Egypt

Lichter kurz

Areas of Expertise

Corporate counseling: legal counseling in mergers and acquisitions, conducting due diligence; legal counseling with regard to incorporation of companies including labour law related aspects (contract for managing director, labour contracts etc.).
Intellectual Property: judicial and extrajudicial representation in competition law related matters, application/registration and defense of national and EU-Community trademarks, application/registration and defense of national and EU-Community designs.
Debt collection: focusing on cross-border debt collection within the European Union.
Litigation: in particular complex litigation matters and litigation matters connected to foreign legal systems

LanguagesGerman, English

View more

Office Frankfurt

+49 +49 69 348 771 660

Email: VLichter@blpa.law

Wypior Kurz

Areas of Expertise

Litigation, in particular representation of domestic and foreign clients in corporate litigation, commercial disputes and enforcement of foreign judgments;
Debt collection with special focus on cross-border debt collection within the European Union;
Tax law, in particular advising in respect of international company taxation of German investments abroad and foreign investments in Germany;
Corporate counseling, legal counseling in mergers and acquisition or incorporation of companies including labour law related aspects.

LanguagesGerman, Polish, English

 

View more

 

 

 

Office Berlin

Tel: +49 30 5557 3473

Email: DWypior@blpa.law

04.08.2017

Polski kierownik ds. transportu w Niemczech

Wprowadzony w roku 2011 na terenie całej Europy kierownik ds. transportu pełni kluczową rolę w przedsiębiorstwie przewozowym. Jego obowiązkiem jest faktyczne i długoterminowe kierowanie operacjami transportowymi przedsiębiorstwa, za które ponosi ostateczną odpowiedzialność. Ze względu na decyzyjną rolę w przedsiębiorstwie przewozowym, uznanie go przez urząd wydający pozwolenia jest znaczące dla uzyskania przez przedsiębiorstwo transportu drogowego wymaganych zezwoleń.

Gdy polskie przedsiębiorstwo chce ustanowić nowy filar działalności na terenie Niemiec – np. poprzez utworzenie spółki córki – nie zawsze trzeba zatrudnić nowego kierownika ds. transportu. Wręcz przeciwnie, gdyż wystawione w Polsce certyfikaty kierownika ds. transportu obowiązują także w Niemczech i polscy kierownicy mogą bez problemu zostać powołani w Niemczech. Poniżej wyjaśnione zostaną możliwości i ewentualne ograniczenia angażowania polskich kierowników ds. transportu na terenie Niemiec jako praktyczny przewodnik.
(Czytaj więcej…)

25.05.2017

Zmiana ustawy o załogach pojazdów

W dniu 25.05.2017 roku weszła w życie nowa niemiecka ustawa o załogach pojazdów, zakazująca wykorzystywania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w samochodzie ciężarowym.

Już dotychczasowa regulacja, w zgodzie z wymogami europejskimi, narzucała tygodniowy regularny okres odpoczynku kierowcy samochodu ciężarowego w wymiarze 45 godzin. Nowelizacja wprowadza nowy przepis dotyczący określenia miejsca, w którym należy wykorzystać okres odpoczynku.

Co najmniej od roku 2014, kiedy to Belgia, Francja i Holandia dokonały takiej wykładni art. 8 ust. 8 Rozporządzenia (WE) 561/2006, że regularny tygodniowy okres odpoczynku nie podlega wykorzystaniu w samochodzie ciężarowym, i traktując tę regulację jako zakaz ogólnokrajowy zagroziły w przypadku niezastosowania się do niej nałożeniem grzywny, rozgorzała także i w Niemczech dyskusja w przedmiocie tego, w jaki sposób podejść właśnie w Niemczech do tego tematu. Wprawdzie na początku słychać było głosy, że należy znaleźć wspólne, ogólnoeuropejskie rozwiązanie, to jednak Niemcy postanowiły pójść własną, samotną drogą, gdy tylko dostrzeżono, że owo ogólnoeuropejskie rozwiązanie przynajmniej w najbliższej przyszłości nie doczeka się realizacji.

(Read more…)

Hallo Welt!

Willkommen bei BLPA Languages. Dies ist dein erster Beitrag. Bearbeite oder lösche ihn und starte mit dem Bloggen!