Spektrum naszych działań obejmuje w szczególności rozwiązywanie problemów o charakterze transgranicznym. Co do zasady podejmujemy się nie tylko zadań, w których doradztwo prawne i wdrażanie rozwiązań jest wykonywane przez naszych własnych pracowników. W ramach obsługi średnich przedsiębiorstw jesteśmy również zaangażowani w wiele projektów jako koordynatorzy i główne osoby kontaktowe, gdzie nasza działalność prawna nie ogranicza się do krajów, w których posiadamy własne oddziały.

  • Przyjmujemy na siebie zadania wyboru, koordynowania, nadzorowania i kierowania na miejscu odpowiednimi doradcami prawnymi i ekonomicznymi w zakresie zarządzania interesami naszych klientów i składania odpowiednich sprawozdań zarządowi.
  • W przypadkach, w których konieczne jest podjęcie decyzji o charakterze ekonomicznym, przygotowujemy dla zarządu pełne informacje w oparciu o różne źródła w taki sposób, aby mógł on podjąć świadomą decyzję.
  • W kwestii problemów wynikających z „bieżącej działalności gospodarczej”, podejmujemy decyzje zgodnie z wytycznymi klienta, a następnie informujemy o nich w odpowiedniej formie. Zwłaszcza w przypadku dużych projektów (np. fuzje i przejęcia) odciąża to kierownictwo i uwalnia od typowych „zatorów” podczas realizacji projektu. Pozwala to zarządowi skoncentrować się na tym, co najważniejsze podczas realizacji projektu, ale także zachować pełną kontrolę nad nim przy jednoczesnym wykonywaniu i realizowaniu dalszych zadań związanych z prowadzoną bieżącą działalnością gospodarczą.

Ponieważ dla nas realizacja takich projektów (fuzje i przejęcia, skomplikowane spory, umowy o współpracy czy negocjacje restrukturyzacyjne), jest w przeciwieństwie do zarządzania wieloma przedsiębiorstwami średniej wielkości, częścią naszej codziennej działalności, jesteśmy w stanie, dzięki naszej znajomości rynku i struktury organizacyjnej, jak również naszej sieci, sprawić, że koszty naszego zaangażowania są w przeważającej mierze lub całkowicie skompensowane przez wygenerowane dla klienta oszczędności. W rezultacie zarządzanie i kontrola jakości w doborze i monitorowaniu doradców jest wygenerowana niejako bezpłatnie.