30.11.2018

IMIGRANCI NA PACE, A NIEMIECKIE SĄDY

Artykuł autorstwa adwokata naszej kancelarii, pana mecenasa (Rechtsanwalt) Damiana Wypiora ukazał się w numerze 5/2018 polskiego czasopisma „Transport manager“:

CASE STUDY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA PRZED NIEMIECKIMI SĄDAMI ZA USZKODZENIA PRZEWOŻONEGO TOWARU NA SKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ UCHODŹCÓW DO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Znaczna część postępowań przed sądem w Niemczech w zakresie prawa transportu to procesy dotyczące odpowiedzialności cywilnej. Prawo niemieckie i umowa przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym (dalej określana jako CMR) przewidują zasadniczo, że w przypadku udokumentowanych uszkodzeń przewożonego towaru, który znajduje się pod opieką przewoźnika, przewoźnik ponosi tylko kwotowo ograniczoną odpowiedzialność (ustalane wg wagi przesyłki). Niemniej przy tak zwanym kwalifikowanym zawinieniu, przewoźnik może ponieść odpowiedzialność za pełne szkody lub też może zostać zwolniony z odpowiedzialności po przedłożeniu dowodu odciążającego. (Czytaj więcej)