Za pośrednictwem EUIPO (Europejskiego Urzędu Własności Intelektualnej) oferujemy zgłoszenia znaków towarowych dla całego obszaru UE po stałych cenach. W zależności od osobistych potrzeb w zakresie porad i działań, mogą Państwo wybrać różne pakiety, aby chronić swoją markę.

 

 
Rejestracja Znaku Towarowego
- Basic -
Rejestracja Znaku Towarowego
- Business -
Rejestracja Znaku Towarowego
- Premium -
Wstępny przegląd (za pomocą środków telekomunikacji)
maks. 15 min. w języku angielskim lub niemieckim
maks. 30 min. w języku angielskim lub niemieckim
maks. 45 min. w języku angielskim lub niemieckim
Przygotowanie i koordynacja wykazu towarów i/lub usług
według klasyfikacji Nicejskiej (dla 1 klasy)
Badanie istnienia identycznych znaków towarowych w klasie Nicejskiej poprzez rejestr znaków towarowych DPMA i EUIPO*
Ocena prawna wyników wyszukiwania podobieństwa
poprzez trzeciego (nie-adwokackiego) usługodawcę za każdą klasę Nicejską
Wyszukiwanie podobieństwa według klasy Nicejskiej poprzez rejestr znaków towarowych DPMA i EUIPO* z oceną prawną wyniku
Składanie dokumentów wnioskowych do EUIPO (online) po zatwierdzeniu
Reprezentacja jako przedstawiciel przed EUIPO
Transfer opłaty urzędowej
Transfer świadectwa rejestracji
Informacja o datach przedłużenia (w języku angielskim lub niemieckim)
Nie obejmuje:
• Opłaty publiczno-urzędowych za rejestrację i publikację
250,00 € netto
297,50 € brutto
450,00 € netto
535,50 € brutto
750,00 € netto
892,50 € brutto

*Jeśli wyszukiwanie w klasie Nicejskiej jest zawarte w pakiecie, nie zawiera ono następujących dodatkowych usług:

  • badania Znaków Towarowych na rynku powszechnym (poza rejestrami DPMA i EUIPO)
  • badania Znaków Towarowych w sąsiednich klasach Nicejskiej
  • wyszukiwania znaków towarowych w stosunku kolizji ze znakami graficznymi

Harmonogram opłat publiczno-urzędowych za rejestrację Znaków Towarowych w EUIPO można znaleźć tutaj. Istnieje również możliwość korzystania z kalkulatora opłat.

Podczas rezerwacji jednego z naszych pakietów rejestracyjnych, zalecamy również zapoznanie się z naszymi dodatkowymi pakietami dla dodatkowych klas Nicejskich o cenach rabatowych.