Zusatzpaket: Baubranche

Przy zatrudnianiu pracowników budowlanych ważne jest przestrzeganie zapisów tak zwanych Układów Zbiorowych, co często nie ma miejsca w przypadku wzorów formularzy dostępnych w Internecie.

Dlatego oferujemy Państwu pakiet uzupełniający dostosowany do specyfiki branżowej, tak aby umowa rzeczywiście „pasowała“ do Państwa umowy o pracę. Należy pamiętać, że pakiet ten może być jedynie dodany do pakietu umowy o pracę – Biznes.

 

Dodatkowy pakiet dla budownictwa zawiera następujące regulacje:

  • uwzględnienie specyfiki odpowiednich powszechnie obowiązujących Układów Zbiorowych pracy;
  • Opis stanowiska pracy z przydziałem do odpowiedniej grupy taryfowej;
  • Uregulowania dotyczące czasu pracy, w tym Uregulowania dotyczące Kont godzin pracy i Kont wynagrodzeń (specyfika budowlana);
  • Uregulowanie dotyczące zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia (specyfika budowlana);
  • Zapisy w sprawie zwrotu kosztów dojazdu i diet z tytułu posiłków;
  • Przepisy dotyczące odzieży roboczej;
  • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

 

Opłata dodatkowa: 150,00 € netto 178,50 € brutto