Zusatzpaket GmbH-Gründung

Postanowili Państwo  założyć GmbH? Są Państwo jedynym udziałowcem i będą jedynym członkiem zarządu? Mimo tego nie należy rezygnować z zawarcia formalnej umowy o pracę z członkiem zarządu. Jest to dowód na to, że Państwa wynagrodzenie nie jest tzw. ukrytą wypłatą zysku.

Są Państwo jednym ze wspólników GmbH i będzą zarządzać spółką? Uzyskali Państwo wsparcie finansowe od inwestorów w celu sfinansowania swojej działalności, i są wobec nich odpowiedzialni? Aby uniknąć późniejszych sporów z partnerami, należy zawrzeć indywidualną umowę o pracę z dyrektorem zarządzającym, która będzie dokładnie regulować  Państwa zobowiązania wobec GmbH, a tym samym zobowiązania  również wobec pozostałych partnerów. Jeśli Państwo nie posiadają większości udziałów, może to również pomóc w wyjaśnieniu Państwa statusu w spółce zgodnie z prawem ubezpieczeń społecznych.

Chcą Państwo powierzyć zarządzanie firmą osobie trzeciej, ale jednocześnie chcą Państwo zapewnić sobie pewne funkcje kontrolne? Niemieckie prawo pozwala na  ściślejszą kontrolęnad zarządcą niż  prawo polskie. Chcą Państwo zatrudnić obcokrajowcajako członka zarządu?

 
Uzupełniający I
Uzupełniający II
Zatrudnienie na stanowisku członka zarządu (zgodnie z prawem niemieckim i w języku niemieckim)
Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
lub przedsiębiorstw
jednoosobowych
członek zarządu
członek zarządu
jest jedynym udziałowcem
członek zarządu jest jednym z kilku udziałowców
LUB
osobą zewnętrzną
Wynagrodzenie: stałe wynagrodzenie, premia fakultatywna
przepisy dotyczące samochodów firmowych
przepisy dotyczące urlopu
przepisy dotyczące rozwiązania umowy
przepisy dotyczące kompensacji w wypadku wypowiedzenia
(w wypadku potrzeby)
indywidualne warunki zakazu konkurencji
dodatkowe świadczenia np.
(płatność wynagrodzenia w wypadku choroby, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od utraty zdolności zarobkowej itp.)
katalog transakcji wymagających zgody zgromadzenia wspólników
(w wypadku potrzeby)
klauzula poufności i zachowania tajemnicy handlowej
300,00 € netto
357,00 € brutto
900,00 € netto
1.071,00 € brutto