Artykuly w Transport Manager

Utrata transportowanego mienia za jazde w Niedziele

Zgodnie z niemiecką ustawą o wykroczeniach (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – OWiG), za naruszenie przepisów niemieckiego prawa o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung – StVO), np. zakazu jazdy w niedzielę czy przepisów dotyczących zabezpieczenia ładunku, przedsiębiorstwu transportowemu lub zatrudnionym przez nie kierowcom grozi kara grzywny. Sama grzywna to jednak tylko mniejsze zło; znacznie większe obciążenie finansowe ustawa przewiduje w ramach postępowania o przepadek korzyści majątkowych (Verfallsverfahren), które w ostatnich latach coraz częściej jest stosowane przeciwko przedsiębiorstwom transportowym.

We wspomnianym postępowaniu organ wydający decyzje o przepadku korzyści majątkowych kieruje się zasadą „crime does not pay”, a ma na celu pozbawienie przedsiębiorstwa transportowego korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku naruszenia przepisów o ruchu drogowym, tj. frachtu, przy czym nierzadko zdarza się, że decyzja o przepadku dotyczy całego frachtu pobranego przez
przedsiębiorcę.

Artykuły