W poniższej tabeli zestawiliśmy trzy możliwości założenia GmbH, w zależności od potrzebnego Państwu doradztwa i wsparcia, rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby wspólników, którzy chcą uczestniczyć w spółce.

Proszę zwrócić uwagę, że poniższe ceny dotyczą wyłącznie zakładań gotówkowych, tj. kapitał zakładowy jest w pełności wpłacany w gotówce.

 

Usługa świadczona jest przez BLPA│bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Usługa świadczona jest przez bunk-alliance administrative services GmbH
 
Założenie niemieckiej sp. z o. o.
- Basic -
Założenie niemieckiej sp. z o. o.
- Business -
Założenie niemieckiej sp. z o. o.
- Premium -
Wstępne konsultacje w sprawie procedury (za pomocą środków telekomunikacji)
maks. 15 min. w języku angielskim lub niemieckim
maks. 30 min. w języku angielskim lub niemieckim
maks. 45 min. w języku polskiem, angielskim lub niemieckim
Doradztwo w sprawie spółki (nazwa spółki),
identyfikacja ryzyk związanych z marką i prawami autorskimi (w języku angielskim lub niemieckim)
Badanie wstępne nazwy przedsiębiorstwa w IHK (Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa)
Wyjaśnienie wymagań minimalnych/obowiązkowych informacji przedsiębiorstwa -
papier firmowy, obecność w Internecie itp. (w języku angielskim lub niemieckim)
Protokół standardowy dotyczący założenia spółki jednoosobowej
LUB
spółki wieloosobowej
z maksymalnie 3 wspólnikami
Przygotowanie statutu spółki dla maksymalnie 2 wspólników
z siedzibą/miejscem zamieszkania w UE
Przygotowanie statutu spółki dla maksymalnie 5 wspólników
z siedzibą/miejscem zamieszkania w UE
Przygotowanie uchwał wspólników dot. założenia spółki
oraz do powołania członków zarządu
Koordynacja terminu notarialnego
Pomoc w wypełnianiu formularza rejestracji działalności gospodarczej
Sporządzenie bilansu otwarcia
Rejestracja w urzędzie skarbowym
Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego VAT
Dostęp do naszego zbioru Wzorów Uchwał przez 1 rok
Nie obejmuje:
  • Kontrola kolizji znaków towarowych przedsiębiorstwa;
  • Obecność doradcy podczas aktu notarialnego;
  • Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych;
  • Kosztów aktu notarialnego.
300,00 € netto
357,00 € brutto
700,00€ netto
833,00 € brutto
1.000,00 € netto
1.190,00 € brutto

Przyzakupie jednego z naszych pakietów-założenie-GmbH  polecamy również zapoznanie się z naszymi dodatkowymi pakietami dotyczącymi przygotowania umowy o pracę na stanowisku członka zarządu.