Rozwód jest dla wszystkich stron wydarzeniem bardzo emocjonalnym. Doradztwo w tej dziedzinie wymaga zatem szczególnej wrażliwości ze strony doradców. Pomożemy Państwu od separacji do rozwodu i we wszelkich późniejszych sprawach, takich jak roszczenia alimentacyjne na każdym etapie. Zawsze szukamy dialogu z byłym partnerem, aby uniknąć podżegania do sporów, a zamiast tego, aby znaleźć optymalne dla Państwa rozwiązanie za pomocą jasnej i rzetelnej komunikacji.