Celem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie obrotów i zarabianie pieniędzy. Jednak nierzetelni klienci mogą przyczynić się do problemów z jego osiągnięciem.

Może istnieć wiele powodów, dla których klienci spóźniają się z płatnościami. Przyczyną może być przeoczenie faktury, klient również może mieć uzasadnione lub nieuzasadnione zastrzeżenia co do faktury, może mieć problemy z płynnością finansową lub filozofia firmy opiera się na płaceniu faktur dopiero pod presją, np. w celu załatwienia bezpłatnych kredytów.

W pierwszym przypadku wystarczy tylko przypomnieć o fakturze, by zmobilizować klientów do zapłaty, w pozostałych sytuacjach, szczególnie transgranicznych, wskazany jest udział adwokata, który zmotywuje klientów do uregulowania należności. Chętnie towarzyszymy Państwu podczas ściągania należności, zaczynając od pozasądowych upomnień adwokata, poprzez wdrażanie postępowania upominawczego i/lub procesów sądowych, uznanie wyroków zagranicznych, do postępowania egzekucyjnego.

Opierając się na naszych doświadczeniach procesowych możemy przedstawić Państwu różne scenariusze dochodzenia należności, omówić poszczególne szanse na sukces i ustalić optymalną strategię, przy czym uwzględniamy długo utrzymujące się stosunki handlowe i znaczenie klienta dla Państwa przedsiębiorstwa. Przy tym oferujemy Państwu przejrzystość kosztów.

Czy mają Państwo wiele należności, których kwota waha się poniżej 1000 Euro? Mają Państwo jako przedsiębiorstwo roszczenia wobec klientów w krajach UE? W takim przypadku może zainteresują się Państwo naszym zarządzeniem zadłużeniami.

Możemy przygotować dla Państwa w zautomatyzowany, a tym samym oszczędny pozasądowy sposób sporządzania monitów i przesyłać je do Państwa klientów nie tylko w Niemczech, ale również we wszystkich krajach UE. Monity sporządzane są w języku krajowym lub w języku, w którym porozumiewacie się Państwo ze swoimi klientami podczas realizacji transakcji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że dysponujecie Państwo kompleksowym systemem zarządzania zadłużeniami, a tym samym nie potrzebujecie osoby kontaktowej w każdym kraju.

Dzięki naszej ogólnoeuropejskiej sieci mamy możliwość zarządzania sądową windykacją należności w Europie, o ile rozwiązanie pozasądowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów.