Muszą Państwo ustalić, czy ktoś korzysta z takiego samego lub podobnego znaku dla tego samego rodzaju produktów lub usług? Ktoś Państwa poinformował, że widział produkt o takim samym lub bardzo podobnym wyglądzie jak Państwa produkt? Nie pozwólcie na to, by osoby trzecie wypłynęły na fali Państwa sukcesu. Poświęcili Państwo wiele pracy i pieniędzy na opracowanie i promowanie Państwa produktów i wprowadzenie Państwa znaków towarowych, zatem chrońcie swoją własność intelektualną!

Towarzyszymy Państwu od pierwszego zabezpieczenia materiałów dowodowych, przez pozasądowe wezwania o zaniechanie naruszenia i/lub rozporządzenie tymczasowe, aż do ostatecznego uregulowania sytuacji, czy to w kwestii uznania Państwa roszczeń przez drugą stronę, czy podważenie wyroku.

Co raz częściej dochodzi do sytuacji, w których domniemani właściciele praw ochronnych, nieważne czy znaków towarowych, patentów czy wzorów, próbują w związku z targami międzynarodowymi zastraszyć konkurencję i przeszkodzić jej w wystawieniu lub optymalnej prezentacji produktów, zakładając już przed rozpoczęciem targów naruszenia praw ochronnych. Do kwestii tej należy podchodzić z odpowiednią powagą, nie tylko pozasądowo, lecz również poprzez wdrożenie środków sądowych, jak złożenie pism ochronnych, dzięki czemu będą Państwo mogli jak najlepiej skorzystać ze swojego udziału na targach.

Pismo ochronne jest specyficzne dla prawa niemieckiego. Można sobie wyobrazić je tak, że w sądzie składane jest „pismo obronne” przed „pismem zaskarżającym”, wnioskiem o rozporządzenie tymczasowe strony przeciwnej. W takim przypadku sąd uwzględni Państwa przedstawienie stanu faktycznego i podejmuje decyzję nie tylko na podstawie opinii strony przeciwnej; decyzja w prawdzie jest tylko „tymczasowa”, ale za to może bardzo Państwa zaskoczyć.