Mimo najlepszych intencji wszystkich stron oraz sprawnie prowadzonych negocjacji, w niektórych sytuacjach nie sposób uniknąć sporów sądowych. Oczywiście towarzyszymy Państwu w sądach i sądach polubownych oraz pomagamy dochodzić roszczenia ew. bronić się przed nieuprawnionymi roszczeniami.
Przy tym nie są Państwo przekierowani z „działu doradczego“, do „działu ds. sporów sądowych”. Sprawa pozostaje pod nadzorem tego samego adwokata. Wyłącznie przy takim złożeniu można zapewnic, ze Państwa adwokat dysponuje odpowiednią wiedzą faktyczną konieczną do skutecznego prowadzenia sporu.