Jeżeli drogi przedstawicieli handlowych ew. dystrybutorów i przedsiębiorców rozchodzą się, w wielu przypadkach dochodzi do sporów, dotyczących momentu wypowiedzenia i ew. istniejących zobowiązań odbioru, nieuregulowanych prowizji, roszczeń wyrównawczych, zysku i/lub zwrotu towaru.

Dochodzenie praw często jest utrudnione niejasnym stosunkiem umownym, ponieważ część umów nie została zawarta, stosowano wzorce umów, które nie zostały dostosowane do rzeczywistej sytuacji lub – najczęściej – rzeczywisty stosunek handlowy stron zmienił się na przestrzeni długich lat współpracy i nie znalazł swojego odzwierciedlenia w umowach.

Dzięki doświadczenia procesowego w tym zakresie potrafimy stawiać odpowiednie pytania oraz jesteśmy w stanie odpowiednio i kompletnie opracować z Państwem stan faktyczny oraz poprzeć go odpowiednimi dowodami. Takie opracowanie i obrona roszczeń okazywały się istotną kwestią w procesach z przedstawicielami handlowymi i miały decydujące znaczenie w pomyślnym rozpatrzeniu powództwa ew. obronie przed roszczeniami.