Prawo sportu, podobnie jak inne dziedziny prawne, jest kształtowane pozasądowym rozwiązywaniem sporów. Towarzyszymy Państwu podczas całego postępowania przed sądem ds. stowarzyszeń, jak i międzynarodowym trybunałem sportowym. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie umożliwia nam odpowiednie postępowanie w sporach polubownych oraz działanie na Państwa korzyść. Jeżeli spór będzie prowadzony przez sąd krajowym znajdziemy w naszym zespole kompetentnych partnerów, którzy będą Państwa reprezentować.