Wraz z klasycznym postępowaniem upadłościowym oferujemy wspólnie z naszym partnerami w  BLPA | Restrukturyzacja usługi w zakresie postępowania naprawczego.

Usługi obejmują pozasądową obecność specjalistów ds. postępowania naprawczego w imieniu i na zlecenie wspólników lub wierzycieli oraz opracowanie i wdrożenie projektów naprawczych, które wymagają zatwierdzenie sądowego. Oczywiście usługa obejmuje również prowadzenie ustaleń w zakresie planów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz negocjacje z wierzycielami. Nasi klienci korzystają z naszego doświadczenia z branży doradczej oraz praktycznego wdrażania planów naprawczych.

Chętnie przedstawimy Państwu podczas rozmowy indywidualnej pozostałe informacje i tam, gdzie jest to zgodne z normami etycznymi, przekażemy Państwu referencje.