Prezes bez udziałów w spółce na co dzień balansuje między dwoma sytuacjami, z jednej strony musi dbać o interesy przedsiębiorstwa i pracę operacyjną, a z drugiej strony należy sprostać licznym obowiązkom prawnym i w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli w ramach jednego koncernu dochodzi do sprzeczności w interesach, sytuacja staje się podwójnie trudna. Często można stracić pogląd na obowiązki prawne i w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania codziennych transakcji.

 

 

Jeżeli do tego w przedsiębiorstwie występują trudności lub kryzys, odpowiedzialność zostaje przeniesiona na prezesa. Z chęcią Państwu doradzimy w tym zakresie. Nieważne, czy syndyk masy upadłościowej dochodzi roszczeń z powodu rzekomego przewlekanie złożenia wniosku o upadłości lub zostało złożone powództwo zaskarżające, ponieważ insynuuje się Państwu, że otrzymywali Państwo płatności ze spółki ze świadomościom działania na niekorzyść wierzycieli.

Oczywiście uwzględniamy Państwa prawa również poza ramami postępowania upadłościowego, na przykład, gdy dochodzi do sporów prawnych, po których Państwo kończą współpracę ze spółką.