Prowadzenie przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej związane jest ze stresem. Doradcy, którzy swoje zadanie postrzegają w zminimalizowaniu własnego ryzyka poprzez unikanie jasnych ustaleń, nie stanowią w takich sytuacjach żadnej pomocy, lecz generują dodatkowy czynnik stresogenny.

Towarzyszymy Państwu podczas postępowania naprawczego i oferujemy jasne i zrozumiałe wytyczne. Jesteśmy zdania, że doradca, który sam nie czuje się pewny w sytuacji kryzysowej, nie potrafi jej opanować. Oferujemy jasne wypowiedzi, jednak ostateczną decyzję podejmują Państwo sami. Oczywiście nie możemy przejąć ryzyka związanego z piastowanym przez Państwa urzędem, co jednak jesteśmy Państwu dłużni to zrozumiały opis sytuacji, gdy należy włączyć czerwone światło i poszukać rozwiązań alternatywnych. Jeżeli wymaga to dodatkowych nakładów sił, będziemy Państwu towarzyszyć aż do samego końca.