Wiele czynności podczas postępowania naprawczego skazanych jest na porażkę, nie ze względu na ogólne pojmowanie ekonomicznych warunków ramowych, lecz brak profesjonalizmu doradców. Często słyszane skargi na irracjonalne zachowanie kredytodawców (banki itd.) podczas kryzysu biorą się z braku zrozumienia, co kredytodawca może, a czego nie w danej sytuacji. Przy tym nie chodzi o zakres wymaganego, ekonomicznego wkładu, lecz o jego organizację.

Co raz częściej musimy się mierzyć z sytuacjami, w których przedkładane są plany naprawcze, które nie są uzgodnione w cale lub bardzo pobieżnie z wierzycielami, co ze względów praktycznych (w odniesieniu do harmonogramu procesów wewnętrznych, które są konieczne na uzyskanie zezwolenia) z góry skazane jest na porażkę. Dla zaakceptowania planu naprawczego ważniejsza jest przejrzystość i bieżąca komunikacja z uczestnikami, niż zakres wkładu ekonomicznego.

Mogą Państwo korzystać z doświadczenia naszych kierowników zespołów, opartego na długoletniej pracy jako osoby odpowiedzialnej zarządzaniem kredytami zagrożonymi w banku. Podobnie jak w sprzedaży, podczas prezentacji propozycji naprawczych liczy się nie tylko zawartość, lecz również opakowanie i zakres dostawy. Ponieważ w czasach kryzysowych bardziej niż pieniędzy brakuje zaufania.

Możecie Państwo korzystać z naszych usług doradczych w koncepcjonowaniu i prowadzeniu całego procesu lub  włączyć nas w wybranych sytuacjach.

Chętnie omówimy szczegóły w rozmowie prywatnej.