BLPA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Renzstr. 29
D-67547 Worms

 

Tel: +49 69 348 771 660
Email:  info@blpa.law
Internet: www.blpa.law

__________________________________________________________________________________________________

Prezes : Dr. Artur Bunk MLE
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Mainz
Numer rejestrowy: HRB 43741
Siedziba: Worms
NIP UE: DE280792860

__________________________________________________________________________________________________

Odpowiedzialny za treść: Dr. Artur Bunk MLE
__________________________________________________________________________________________________

Izba  i organy nadzorcze

Rechtsanwaltskammer Koblenz
Rheinstr. 24
D-56068 Koblenz
telefon: +49 261 30335-0
faks: +49 26130335-22-66
www.rakko.de

Obowiązujące przepisy zawodowe, dotyczące pracujących w Niemczech adwokatów znajdują się na stronie www.brak.de.

___________________________________________________________________________________________________

Odpowiedzialność cywilna za szkody majątkowe

Allianz Versicherungs AG
10900 Berlin

Przestrzenny zakres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czynności na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

___________________________________________________________________________________________________

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W przypadku sporów między spółką adwokacką, a jej zleceniodawcą na wniosek istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów w regionalnej izbie adwokackiej (zgodnie z § 73 para 2 Nr. 3 w związku z § 73 para 5 BRAO) lub w centrach pozasądowego rozwiązywania sporów adwokatury przy federalnej izbie adwokackiej (§§ 191 f BRAO) w Internecie za pośrednictwem strony centrum pozasądowego rozwiązywania sporów adwokatury (www.s-d-r-org), Email: schlichtungsstelle@s-d-r.org.

Komisja Europejska udostępniła platformę do rozwiązywania sporów online pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Właściwym miejscem do rozwiązywania polubownego sporów konsumenckich jest w Niemczech

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
Neue Grünstr. 17
10179 Berlin
www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de

BLPA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nie uczestniczy w postępowaniach spornych przed jednostką rozwiązywania polubownego sporów konsumenckich.