Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami z tytułu wad. Przy tym uwzględniana jest specyfika prawa handlowego, jak Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów w sprawach międzynarodowych.

Ponieważ nasi adwokaci przede wszystkim zajmują się sprawami o charakterze międzynarodowym, w przypadku międzynarodowych umów kupna automatycznie sprawdzają stan faktyczny pod kątem stosowanego prawa i możliwych jurysdykcji.  Przy tym uwzględniane są również postanowienia OWH i specyfika sprzecznych OWH.