Państwa znak towarowy to pierwsza rzecz, którą zauważają odbiorcy Państwa towarów lub usług i utożsamiają z Państwa firmą. W związku z tym ochrona znaku towarowego powinna stanowić istotną część strategii handlowej.

Z chęcią pomożemy podczas

  • rejestracji Państwa znaków towarowych, logo i in. w Niemczech (DPMA) lub UE (EUIPO) oraz ich późniejszej ochronie;
  • ochrona znaków towarowych przed podrabianiem, nieupoważnionym użytkowaniem i innymi naruszeniami Państwa praw;
  • sporządzanie umów licencyjnych;
  • reprezentacja w trakcie sporów dotyczących znaków towarowych przed sądami niemieckimi, DPMA lub EUIPO.

Bronimy Państwo przed nieupoważnionymi upomnieniami, radzimy podczas sporządzania oświadczeń o zaniechanie i ich wykonywania, jeżeli naruszyli Państwo prawo znaku towarowego osoby trzeciej.