Nie posiadają Państwo wystarczających zasobów personalnych do zarządzania zagrożonych zaangażowań kredytowych? Nie chcą Państwo jednak ich sprzedawać, lecz znaleźć inne rozwiązanie?

Oferujemy outsourcing zarządzania należności zagrożonych.

Pod tym pojęciem rozumiemy aktywne przenoszenie zarządzania należnościami zagrożonymi. Tym odróżniamy sie od usługodawców, którzy wyłącznie pasywnie zarządzają należnościami. Łączą Państwo korzyści, które otrzymali by Państwo w przypadku sprzedaży wierzytelności, jednak mają Państwo kontrolę nad procedurą i minimalizują możliwe ryzyka reputacyjne, ponieważ wierzytelność pozostaje in-house.

PAŃSTWA korzyści:

 • Odciążenie pracowników wewnętrznych z prac rutynowych;
 • Większa wydajność przez koncentrację na wykonywaniu ważniejszych czynności ew. w zaangażowania kredytowe z większym prawdopodobieństwem odzysku;
 • Pełna kontrola zaangażowania kredytowego;
 • Bez ryzyka reputacyjnego, ponieważ nie dokonuje się sprzedaży wierzytelności;
 • Dodatkowy dochód pozostaje u kredytodawcy
 • Bez ryzyka fałszywej wyceny wartości wierzytelności;
 • Pełna kontrola kosztów poprzez miesięczną opłatę ryczałtową

NASZE zadania:

 • Przejęcie wszystkich codziennych procesów zgodnie z uprzednim porozumieniem;
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikami do momentu przedłożenia stosownej propozycji restrukturyzacji;
 • Reprezentacja w radach wierzycieli i sporządzanie protokołów zgodnie z wewnętrzną potrzebą dokumentacji;
 • Przygotowanie proponowanych decyzji ew. uprzednie formułowanie projektu decyzji (o ile konieczne);
 • Przeprowadzanie i kontrola środków egzekucyjnych w fazie realizacji;
 • Odpowiedź na zapytania audytorów w kwestii wyceny wartości zaangażowania, o ile konieczne;
 • Sporządzanie miesięcznych ew. kwartalnych sprawozdań z postępów

Czy są Państwo zainteresowani naszą ofertą?

Nasz specjalista z chęcią odpowie na Państwa pytania podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej i oczywiście jest do Państwa dyspozycji również w przypadku innych problemów.