Wezwania o zaniechanie naruszenia w zakresie (upomnienia) WZORÓW są bardzo popularne, ponieważ w przypadku wzoru, w przeciwieństwie do znaku towarowego lub patentu, chodzi o prawo niesprawdzone. Oznacza to, że EUIPO lub DPMA w prawdzie wpisuje wzór, ale nie sprawdza pod względem merytorycznym, czy spełnione są merytoryczne warunki ochrony wzoru, jak nowość i niepowtarzalność; jest to weryfikowane przez rynek.

Tak często, jak wezwania o naruszenie zaniechania pojawiają się w kwestiach wzorowych, tak często można się przed nimi bronić.  Jeżeli otrzymali Państwo takie wezwanie, nie bójcie się zasięgnąć rady prawnika i nie pozwólcie się zastraszyć.

Sprawdzimy, czy rzeczywiście chodzi o naruszenie prawa wzoru i doradzimy z dużym prawdopodobieństwem powodzenia, kiedy możecie Państwo obronić się przed wezwaniem.

W każdej sytuacji, również w przypadku wezwań o zaniechanie naruszenia w prawie ZNAKÓW TOWAROWYCH należy sprawdzić również często załączane „uprzednio sformułowane oświadczenia o zaniechanie” pod kątem ich zakresu i Państwa zobowiązań. Jeżeli rzeczywiście chodzi o naruszenie ochrony wzoru, zapewniamy, że będą Państwo zobowiązani do tego, co jest konieczne, a osoba wysuwająca wezwanie nie będzie stawiać przed Państwem wygórowanych wymagań.

W bezpośrednim stosunku konkurencji korzystniejsze może być jednak zobowiązanie zaniechania drogą sądową, niż złożenie pozasądowego oświadczenia o zaniechanie. Z chęcią Państwu doradzimy.