Własność intelektualna – Intellectual Property – stanowi istotną część Państwa przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo dysponuje własnością intelektualną, czy to w formie nazwy firmowej, logo, wzorca produktu czy wynalazków. Własność intelektualna odróżnia Państwa przedsiębiorstwo od konkurencji, a w formie opłat licencyjnych może generować dochody dla Państwa działalności, wspomaga rozpoznawalność Państwa produktów lub usług, jest skuteczna i może być stosowana jako środek zabezpieczenia pożyczki bankowej. Jest wiele powodów, by chronić własność intelektualną, a tym samym korzystać z wartości, którą ze sobą niesie.