Przez lata doradzaliśmy różnym przedsiębiorstwom z branży transportowej i spedycyjnej w rozmaitych sprawach prawnych. W związku z tym, świetnie znamy wymagania firm transportowych i możemy zaoferować Państwu kompleksowy pakiet usług, obejmujący wszelkie standardowe zagadnienia w tej branży.

Towarzyszymy Państwu od samego początku i doradzamy w bieżących sprawach. Standardowy zakres działań obejmuje:

  • doradztwo podczas stawiania pierwszych kroków we własnej działalności lub
  • tworzenia zagranicznej spółki córki;
  • uzyskiwanie ew. uznawanie zagranicznych licencji na wykonywanie transportu drogowego;
  • wsparcie w sprawach z zakresu prawa pracy, zaczynając od umowy o pracę, przez kwestię rozliczania kosztów, czasu pracy i prowadzenia pojazdu, delegacji pracowników wraz z implikacjami prawno-ubezpieczeniowymi i podatkowymi, aż do rozwiązywania umów z pracownikami i reprezentacji w sporach w zakresie prawa pracy;
  • zarządzanie należnościami i ściąganie należności, przy czym możemy zaproponować Państwu kompleksowe, pozasądowe ściąganie należności w całej UE w korzystnych cenach ryczałtowych;
  • rejestracja znaków towarowych i zabezpieczenie własności intelektualnej;
  • doradztwo w przypadku konfiskaty celnej i reprezentacja przed głównym urzędem celnym i prokuraturą;
  • doradztwo i obrona przed postanowieniami o przepadek korzyści majątkowych (Verfallsbescheide).

Za pośrednictwem naszych partnerów możemy Państwu również zaproponować kompetentne doradztwo w zakresie prawa transportowego, czy to naruszenia godzin prowadzenia pojazdu i postoju, czy też innych przepisów prawa personelu transportowego. W przypadku wypadków drogowych i dochodzeniu związanych z nimi szkód od ubezpieczalni, warsztatu czy zleceniodawcy z powodu zniszczonego towary lub opóźnionej dostawy możecie Państwo liczyć na kompetentną pomoc naszych partnerów.