Nasz specjalista w zakresie restrukturyzacji i konwersji długu ma 7-letnie doświadczenie jako wiceprezes ds. restrukturyzacji w dużym banku, dla którego restrukturyzował duże kredyty na całym świecie i posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sytuacjach restrukturyzacyjnych w różnych krajach.

Jako dawny pracownik banku zna wewnątrzbankowe obowiązki sprawozdawcze i wewnątrzbankowe procesy, jak i wewnątrzbankowe kryteria decyzyjne i analityczne. W związku z tym potrafimy znaleźć wspólny język z bankami, potrafimy prognozować procesy decyzyjne banków, rozumiemy je i w rozsądnym stopniu współkierujemy nimi.

Ponieważ sami jesteśmy przedsiębiorcami, w sytuacjach kryzysowych potrafimy uporządkować akspekty ekonomiczne zgodnie z ich ważnością, co odróżnia nas od typowych doradców prawnych.

W przypadku restrukturyzacji międzynarodowych bardzo przydatna jest nasza znajomość języków obcych, gdyż dzięki niej mamy możliwość czytania i analizowania dokumentów w oryginale, a nie musimy opierać się na ich tłumaczeniach.