Może planują Państwo zakup istniejącej już marki lub prowadzonej działalności? Chcą Państwo przejąć istniejące struktury dystrybucji, poszerzyć oferowane przez nie produkty lub przyswoić zewnętrzne know-how produkcji i rynku? Być może chcą Państwo uniknąć kosztów i wydatków w fazie początkowej nowego przedsiębiorstwa lub chcą Państwo przejąć konkurencję?

W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem będzie zakup przedsiębiorstwa lub jego części (w skrócie M&A – merger & acquisition). Chętnie Państwu przy tym pomożemy! Istotą udanego doradztwa M&A jest zrozumienie powodu i celu zakupu, ponieważ tylko tym sposobem można prawidłowo wyznaczyć priorytety podczas dokonywania transakcji i w czasie negocjacji. Koncentrujemy się na istotnych dla Państwa kwestiach, by transakcję można było przeprowadzić w przewidywalnych czasowo i finansowo ramach.

Do naszych typowych czynności w transakcji M&A należą:

  • Przeprowadzenie dla danego przypadku prawnej i podatkowej analizy działania i stanu firmy oraz sporządzenie zrozumiałego, przekonującego i przejrzystego due dilligence report z podkreśleniem kluczowych ryzyk;
  • Współpraca i wymiana wyników due dilligance i możliwych rozwiązań z Państwa działem prawnym lub innymi doradcami;
  • Opracowanie optymalnej struktury transakcji;
  • Przejęcie prowadzenia negocjacji zgodnie z Państwa wytycznymi i z uwzględnieniem wyznaczonych celów;
  • Sporządzenie wszystkich wymaganych umów transakcyjnych i dokumentacji oraz gwarancja, że poprawnie oddają uprzednio sformułowane cele i wynik negocjacji;
  • Doradztwo i pomoc podczas przeprowadzania transakcji ew. rozwiązywania problemów i formułowanie pytań.