Oferujemy przedsiębiorstwom sporządzanie deklaracji podatkowych (podatek dochodowy ew. od osób prawnych, podatek od działalności przemysłowej i handlowej, podatek od towarów i usług). Dodatkowo oferujemy wsparcie podatkowe podczas planowania i tworzenia przedsiębiorstwa, jak i w innych krajowych i międzynarodowych projektach, przykładowo podczas delegowania pracowników w ramach umów o dzieło.

Ponadto reprezentujemy przedsiębiorstwa i ich kierownictwo (na przykład prezesa, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie podatkowe spółki) przed organami podatkowymi i w postępowaniach wywołanych złożeniem środka zaskarżenia (postępowanie w sprawie zażalenia i postępowanie przed organem finansowym).

Nasz specjalista w dziedzinie podatkowej: