„Nie tylko zysk ma znaczenie!”

 

Wbrew opinii obiegowej nie tylko zysk ma znaczenie dla banku podczas podejmowania decyzji.

Ekonomiczne warunki brzegowe stanowią w prawdzie czynnik centralny, ale nie jedyny, który ma wpływ na bank podczas podejmowania decyzji.
Szczególne wyzwanie dla doradcy stanowi integracja z ogólnymi zasadami polityki handlowej, uwzględnienie ryzyka utraty reputacji lub fakt, że bank jest gotowy zająć się korzyściami i interesami swojego klienta w większym stopniu, niż ma to miejsce w przypadku standardowej umowy. Taka mnogość czynników, która nie jest typowa dla sytuacji standardowej, koniecznie musi zostać uwzględniona podczas świadczenia usług doradczych. Do tego dochodzi fakt, że procesy decyzyjne są znacznie bardziej kompleksowe ze względu na ich strukturę wewnętrzną, niż ma to miejsce w przypadku klienta standardowego. Do kolejnych wyzwań zalicza się znacznie większy niż standardowo obowiązek zachowania poufności, inne kryteria wartości podczas oceny ryzyka prawnego i po prostu duża liczba jednostek uczestniczących po stronie klienta.

Od początku naszej działalności stawiamy czoła tym wyzwaniom. Doradzamy instytucjom kredytowym, zarówno w sytuacjach standardowych ( przede wszystkim o międzynarodowym charakterze z ukierunkowaniem na Polskę), jak i typowych zdarzeniach kryzysowych czy restrukturyzacyjnych. Nasz zakres działań obejmuje proste zestawienie opcji prawnych, przez wdrażanie i realizację struktur bezpieczeństwa, aż do rzeczywiście kompletnego „outsourcingu” przypadku zagrożonego, gdzie przejmujemy funkcje w komisjach wierzycieli, negocjacjach restrukturyzacyjnych i sprzedażowych pod nadzorem i na zlecenie naszych klientów, jak i przygotowanie do wykonywania wewnętrznego obowiązku sprawozdawczości.
Chętnie wyjaśnimy Państwu zakres oferowanych przez nas usług w prywatnej rozmowie, podczas której określane są również ich szczegółowe ramy. W razie konieczności możemy dostarczyć Państwu referencje wraz ze wskazaniem konkretnych osób z różnych instytucji (oczywiście po uprzedniej konsultacji i zgodzie).