Czy zarządzają Państwo spółką bez posiadania udziałów w niej? Czy reprezentują Państwo na co dzień interesy Państwa przedsiębiorstwa, jednak muszą Państwo również stawiać czoła rosnącym obowiązkom prawnym i w zakresie odpowiedzialności cywilnej, które muszą być zgodne z celem ekonomicznym przedsiębiorstwa i koncernu nadrzędnego?

Łatwo można pogubić się w gąszczu kruczków prawnych podczas stawiania czoła codziennym obowiązkom. Dlatego kwestie wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedzialności cywilnej zarządu często idą w parze z możliwymi konsekwencjami prawa pracy, co do których chcieliby mieć Państwo jasność. Służymy Państwu radą podczas wykonywania codziennych czynności oraz pomagamy zachować ogląd zobowiązań prawnych, jak i wspieramy Państwo podczas balansowania między interesami własnymi, interesami Państwa działalności i interesami całego koncernu.

Również w czasach kryzysowych przedsiębiorstwa zarząd musi gwarantować działanie zgodne z prawem. Doradzamy w kwestiach związanych z prawem upadłościowym oraz wskazujemy na obowiązki zarządu.

Obecnie zarządcy masy upadłościowej co raz częściej po zgłoszenie niewypłacalności pozywają prezesów do sądu o spłatę otrzymanych bonusów. Ponieważ jedna z naszych specjalizacji obejmuje również obszar restrukturyzacji i upadłości, jesteśmy w stanie zmierzyć się z zarządcami masą upadłościową i już w wielu przypadkach z sukcesem broniliśmy naszych klientów przed powództwem zaskarżającym zarządców masy upadłościowej.

Doradzamy państwu w sporządzaniu i zawieraniu umowy o zatrudnieniu prezesa, kwestiach związanych z ubezpieczeniem społecznym i podatkiem dochodowym, a przede wszystkim w przypadku zróżnicowanego, międzynarodowego zatrudnienia pracowników w jednym koncernie i reprezentujemy Państwo w sporach sądowych i pozasądowych ze spółką, wspólnikami lub członkami zarządu.